Leden 2017

Je tolik sfér..

30. ledna 2017 v 8:41 | Lady L
Na mnoha úrovních je nespočet světů...kolik je bytostí a každá má svůj specifický druh vnímání...

Člověk si myslí, že je PÁNEM Vesmíru... Iluze, jak vesmír...

Dokonce ani toho svého NE...

Mnoho z nás uchváceno Egem...si myslí, že je Pánem něčeho....Majetku svého...Iluze...

Vše kolem nás....od vstahů k sobě a k druhým Iluze....

Mateme se navzájem...místo, abychom si zářily na naše poutě...

Mlžíme...zastrašujeme...figurky v něčí hře...

Každý přijmeme svou roli....a hrajeme...

Někdo je už mistrem...ale i on se neustále učí....

Role se mění jsme ve velké hře...líbí se nám potlesk....líbí se nám pozornost a energie...

kterou nás druzí zaplavují.....čím více kolem nás lidí, kteří nás obdivují tím více energie...máme....

V té záplavě si však ani nevšimneme,

že pokud bereme cizí energii...bereme i jejich strachy...omezení...

zvrácenosti....bolesti.....

A to vše ustát je velké umění....kterému se všichni učíme....

V jednotě je síla...ALE...také...

vše BY MĚLO BÝT v řádu ÚCTY...LÁSKY...MILOSTÍ...tomu se říká RÁJ ♥

Stačí však nepatrná odchylka NO SERVIAN...NESLOUŽIT a vše se mění v SOBECKOST...ODDĚLENOST...PEKLO...


VÍTEJTE NA PLANETĚ ZEMI

TU SE UČÍTE POZNÁVAT VŠECHNY ILUZE

MNOHA ŘÁDŮ...PODŘÁDŮ A SEKCÍ...

PAK..když toho máte dost...berete drogy..meditujete...jen...aby jste se na okamžik dostali..tam kde jste....

Nezapomeňte....STRÁŽCE VÁS NESMÍ PUSTIT....JE BEZ MILOSTI....

dokud Vy mu neprokážete milost BÝT ZASE TÍM ČÍM JSTE BYLY...

ČISTOU NÁDHERNOU BYTOSTÍ, KTERÁ PROŠLA DUALITU A VRÁTILA SE DO STÁDIA ABSOLUTNÍ ČISTOTY....

PRAVDA....nebo ....ILUZE ? ? ?

Chybný krok...

28. ledna 2017 v 10:50 | Lady L
Na které křižovatce udělala chybný krok a rozhodla se pro špatný směr.....

Nevěděla.....

Dívala se na příběh Ze zámku a podzámčí...plakala nad nerovnováhou světa....

**
A tu zámecká paní poslouchá příběh o červené Karkulce.....
***
V její mysli byl naservírován....jiný příběh....

Červená Karkulka...byla dívka...která dospěla svými měsíčky v ženu....

Tak se stala konkurencí své matce...ženě....

Musela být vyslána na cestu poznání přes les...který je plný nebezpečenství...krás....boje o život...

Potkal ji vlk....tedy muž...který jí svádí z pravé cesty....

Sežere její babičku...tedy ...zkušenou ženu....odstraní ji dívce z cesty....

Tedy dívka není zasvěcena do pravého bohatství ženství...

...a vlk(padouch) pozře i dívku....tedy připraví ji o její dar....MOC...

Však přijde síla pravá myslivec...rozpáře Vlka...zachrání ŽENU..DÍVKU...

A Vlkovi..padouchovi zašijí kamení (tady si můžeme zavtipkovat ožlučových kamíncích..., které umí potrápit až k smrti...kdo zažil ví)

a hodí ho do studny...

Však moudrý hospodář by nikdy mršinu neházel do studny...

Protože by přišel o Vodu zdroj života....

A tedy se ptám....KDO je KDO...

a CO je CO...?

A KDo nám tím chtěl co vlastně naznačit....

Dnes mě dochází, že příběhy nemají jen jednu rovinu vyprávění...

A že ve všech základních příbězích je těch rovin více....

Všechny příběhy nám dávají vzorce života...jak žít...

Však mít opravdové poznání je jako Niť ARIADNINA....

Která vyvede z labirintu TĚ zase ven a tak tě OSVOBODÍ...

KDO...A CO ...JE ....V ŽIVOTĚ ...TAKOVÝM ZACHRÁNCEM....

SVĚDOMÍ...HLAS ...

DOBRO....

ALE CO JE VLASTNĚ DOBRO...

VÍM, ŽE jdu na velmi tenký led...

ale nemohu si pomoci....

už příběhy v BIBLI ukazují....MOC...BOHA...co radí, těm co v něho věří...

dříve jsem brala BOHA...JAKO ABSOLUTNÍ DOBRO A NEPOCHYBOVALA O JEHO SKUTCÍCH....

DNES...se neumím vyrovnat....s jeho ZÁPORY....přijmout, že není JEN DOBRÝ....

PROTO NESMĚLI JÍST ZE STROMU POZNÁNÍ DOBRÉHO A ZLÉHO....

PROTOŽE RÁJ....

RÁJ BYLO MÍSTO...KTERÉ BYLO ABSOLUTNĚ PROSTO ZLA.....

VŠAK ZA CENU....BLAŽENÉ NEVĚDOMOSTI...O NĚM....

***

Je na mě i na Vás, jak si pořešíte svá poznání....

OPONA SE ROZTRHLA...

SYN ZEMŘEL V KRUTÝCH BOLESTECH NA KŘÍŽI...

PŘI SLOVECH... "Eli, Eli, lema sabachthani?", to jest: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?'

a tady se musíme spolehnout na překlad.....

Tady už potřebuji Ariadninu Nit ...vedení Duchem Moudrosti...Duchem Pravdy...

***

OTÁZKOU ...KVÍZEM...HÁDANKOU ZŮSTÁVÁ....

PROČ?WARUM?
WHY? POURQUOI?
Af HVERJU? למה ?
MENGAPA?
ПОЧЕМУ?
ΓΙΑΤΊ ?

Tại SAO?
VARFÖR?
NEDEN?Krok..

27. ledna 2017 v 9:30 | Lady L
https://www.youtube.com/watch?v=1ZYbU82GVz4
Relaxing Sleep Music: Deep Sleeping Music, Relaxing Music, Stress Relief, Meditation Music


Je tu krásně...
kolem mě květiny...
tolik barev...
Slunce hladivě hřeje..
všude vůně něžná..tak něžná
ach,
ve mě a kolem mě se rozprostírá harmonie...

Předemnou krok...

Do dobrodružství...jménem hmotný život....

Tak co si vybereme....

Chtěla bych pochopit...LÁSKU...projít všechny její odstíny...hlouby i výšky....

***

Bác....

padla jsem do života...

BOJ...

Co se to děje....

Jakto, že jsem Tu i Tam...

***

A ještě to vše pozoruji...

Jsem Vajíčko...i Spermije.... a zároveň světlo sestupující...


Je mi těžce....

Deru se...bojuji...abych se dostala k vajíčku...

Koho pustím já světlo ....zářivá...dívám se, jak se perou...koho mám pustit?

Že by ten...nebo tamten...který bude ten stvořený pro lásku...vyberu si je podle barvy...vůně....

Nebo nechám za sebe rozhodnout....vyšší princip....

Ty jsi Já...a Já jsem Ty....

záblesk...

Jsme jedno...ÁCH...VRACÍM SE K SOBĚ....

TROJJEDINNOST....TY A JÁ ....TVOŘIVOST....A JSME VE HŘE.....

****

KROK ZA KROKEM...PROCHÁZÍM SVĚTLEM I TMOU....

***

BOLÍ...

PROMĚNA

BOLÍ ..

POZNÁNÍ...

ČISTOTA SE ŠPINÍ...

KROK...

ŽIVOT...

CHYBA...

JENOM POKUS...

OMYL...

CHYBA...

BOLEST...

HLUKY..

EMOCE..

Strach...

Smích...

NÉÉÉÉ

ANO

GEJZÍR VĚMŮ...TEPLO...VLHKO...ZIMA...TOLIK ROZPĚTÍ...

LÁSKA...ZRADA...ŽÁRLIVOST....TRHÁ..BOLÍ...OTUPĚLOST...ZLOST...SMUTEK...

tolik to bolí...tma...zapomněla jsem KDO JSEM...

SVĚTLO...NA SKOK V TICHU....JSEM V BLAŽENOSTI...

ÁÁÁÁÁÁÁÁ..

KROK A PÁD....

SVĚTLO...

ZAPOMĚNÍ...VŠE SE MĚNÍ...

A MEZITÍM VŠÍM...

TLUKOT SRDCE...NÁDECH A VÝDECH....

VÍRA...NADĚJE...

CO VLASTNĚ SE DĚJE...

KROK...KROK...KROK...K ŽIVOTU...KE SMRTI...

PODSTATA TĚ DRTÍ...

***

A STÁLÁ TOUHA VRÁTIT SE...

***https://www.youtube.com/watch?v=6P7GaYdAdlY

Zrní - Dva

ET - Smrt a věčnost
https://www.youtube.com/watch?v=HF2CDnRPBHk&feature=share

Krok do propasti...

26. ledna 2017 v 12:19 | Lady L
Každé jednání s úřady je krok do propasti....

Stačí něco chtít...po úřadech....

Podle zákona máte práva....

Podle zákona...jste...poviven doložiti náležitá potvrzení....

Ale tam kam jdete, narážíte na lidi...ná VÝKLAD ZÁKONA...

A tady se dostáváme na křižovatky do blázince....

Buď se začneme chovati patolízalsky a dosáhneme svého cíle...nebo budeme chtíti podle zákona...a narazíme...
Protože...pokud nám dané potvrzení dotyčný úřad nevydá...nemáme šanci uspět...u jiné instance....
Člověk je pro takovouto mašinérii jen hračka....se kterou si pohraje a pak...ji odhodí na smetiště dějin...

Tragédie človíčka mašinérii nezajímá....

Každý režim nese své úřední Molochy....
a Každý režim má své neznámé tragické hrdiny...kteří jsou obětováni na oltář NE ..SPRAVEDLNOSTI...

PROČ SE TAK DĚJE V KAŽDÉM ČASE?

ŽE BY POMYSLNÁ DŮLEŽITOST ROVNOVÁHY MEZI ZLEM A DOBREM...

KDO ROZHODUJE O ŠTĚSTÍ JEDINCE?

DŘÍVE TO BYLY BOHOVÉ....

vrtkaví ve své náklonosti...

DNES JE TO KDO?

Že by vláda lidu?

***
KDO POMŮŽE?

Televize?

Právník...Advokát...

Musíte však mít dost energie či peněz

Bojovat za svou věc....

Většina to vzdá....

A na to SE TAKÉ HRAJE....

**
https://www.youtube.com/watch?v=Euws_BxVY00&list=PLZf_ObInV5671L8Cjn5FG2xDdRguf1o3P
Alexandr Nikolajevič Ostrovskij - Výnosné místo (Mluvené slovo CZ)

http://online-filmy.biz/12-ukolu-pro-asterixe/

Krásně je to stvárněno v 12 úkolech pro Asterixe kdo vlezl do domu Byrokracie....zbláznil se....Asterix to však vtipně vyřeší....

Jenže v normálním životě však tímto postupem jíti většinou nelze...

***

Není nebo je milosti ve světě Byrokracie?

Jeden chybný krok...

24. ledna 2017 v 12:43 | Lady L
Vždy jsem byla idealista....

za..krásnýmy slovy...propagandy...

se skrývala motivace...

Která vždy ovlivňovala lidi...ovce...

Byla jsem ovce...

Černá, šedá...strakatá...dokonce jeden čas jsem si myslela, že bílá...

prala jsem v Arielu..

Chichichi...

*
Člověk se dá tvarovat a křivit...

Musíš však od dítěte kroutit, aby jsi dostal ten správný tvar...

Jsou mistři, kteří Vás ohnou, aniž by jste si toho všimli,

ale většinou to bolí...opravdu bolí...

*

Když máte víru v krásný sen...
Rádi budete jíst suchej chleba...

**

Ti nahoře vždy potřebovaly ovládat ten dav dole a slibovali....

Platilo to vždy...viz ŘÍM... dej těm dole...chléb..víno...hry...a budeš mít co chceš...

Masu, kterou povedeš kam chceš....

Vždy však byli ti...kteří udělali ten pomyslný krok...pro většinu chybný...

Byli ti, kteří opravdu věřili v IDEÁLY...

zároveň však byli TI co ty IDEÁLY dokázali využít ve svůj prospěch...

A ti zneužívali TY co opravdově věřili...

Krok čestnosti...PRAVDY.... je cesta k smrti...

Vy víte,

a jdete hrdě..

...Kdo však vydrží mučení...bytí...

Kdo dokáže být takový hrdina a nepodlehnout...

Málo takových...

Ale jsou...

Hostie....

které se rozdávají hladovým...**
Však jsou i ti čestní...

jenže....

Rozkazem... Ve jménu...Vyšší Pravdy..Lásky....

Zrazovat musí IDEÁLY..

PROTOŽE JSTE POSLUŠNÝ VOJÁK VÁZANÝ CTÍ..A.MUSÍTE POSLECHNOUT...

**
Pokud jste sami....neohrožujete rodinu...

... většina z nás, má někoho...pro koho...je vydiratelný...

A ONI TO VĚDÍ...

ONI TOTIŽ VŽDY VÍ VŠECHNO...KDYŽ JIM ZA TO STOJÍTE....

Mají Ty,

kteří rádi za malý obolus poví INFORMACE...

Nikdy však nesuď...nevíš koho co vedlo...k tomu, že zradil...

A mnozí z nás nejsou hrdinové...

Bojíme se bolesti a nechceme udělat ten krok...

Až se přestaneme bát...budeme svobodný....

Smrt je jenom další ..cesta...ale bolest...je ta nejtěžší zkouška...

Zažila jsem různé druhy bolesti...tělesných i těch na duši....

Zrada milované osoby...mé srdce roztrhala na kousky....

Jak je důležité mít komu věřit a v co věřit...


Každý jsme na jiné úrovni cesty....

Tedy už nesoudím....

**

Vím jen to...že krok, který udělám..je již prověřen...

***

Co potřebuje človek pro svou cestu....

VÍRU...LÁSKU...NADĚJI...

To je ta MYŠLENKA co nás provede životem...

Protáhne úspěchy

a chutí žít....

Až přijdete o tuto trojici....

nebude proč tu být...

***

Z pohledu druhých,

už klidně můžete svobodně udělat chybný KROK...

https://www.youtube.com/watch?v=L9Qg6Hk9CM4
Jak efektivně manipulovat

Fany ...ismu..

20. ledna 2017 v 17:46 | Lady L
Šťastní jsou ti co mají zaujetí....šířit svoje přesvědčení...

Hoří touhou přesvědčit nás o velké pravdě...

Té jedinné posvátné...

Kdo neuvěří shoří v PEKLE...

Jak snadné je strhnout lidi bec cesty a naděje...

Opuštené bez důstojnosti...

Jak snadné je svést do proudu energie...

Zblbnoout je sliby o Ráji...

A i o tom, že jejich rodina Mučedníka za Velkou věc bude Vážená...zaopatřená...

Dualita nás důkladně konfrontuje se vším...dobrem a zlem v nás a okolo nás....

Cestu jsme si vybrali...jen z ní nesejít....Duši nezaprodat...krev na úpisu schne snadno...

A to co ti nabízí je tak lákavé....ale neprospěje nikomu....

Strážce...tě nepustí....ke Králi Králů....

Dokud nepochopíš...kdo vlastně jsi a neprojdeš zkouškou nejtěžší...

Jsi .......zářící Hostie, která rozdává se hladovým...

Jenže k tomu vede dlouhá cesta...přes mnohá pokušení.....

Ty i já jsme ještě hladoví....a kdo ví....?

Kdy dojdeme k proměnění ....

Šťastní kdo znají svou cestu PRAVDY a nesejdou z ní...

aniž by komukoli ublížili,

ale získali Ho pro tu pravou cestu...

PRAVDOU...

ČISTOTOU LÁSKY...

SKUTKY MÍRU....

TENTO SVĚT POTŘEBUJE ČISTOU VÍRU...PRAVDIVOU...

BEZ FALŠE...POZLÁTEK...PÝCHY...ZÁŠTI....

MATENÍ...UŽ BYLO DOST....

***

Být matkou je jedna z cest...protože matka pro své děti obětuje vše.....

A co děti?

Síla kapky ...

15. ledna 2017 v 22:12 | Lady L
V jedné malé vesničce na úpatí hor se narodila malá holčička...její oči byly hluboké a černé, jako sám vesmír...

A když jsi se do nich zadíval tančily tam jiskřičky hvězd, které ukrývaly zvonivý smích...

Powerful Shaman Drumming Native American 4K FIRE (2 HOURS)
Dali ji jméno lā to znamená Slunce...

Však také dokázala být něžná, jako první paprsky Slunce, ale i nemilosrdně žhnout, jako bratr Slunce ...Oheň...

Však Slunce sestupovalo na matku Zem v podobě ohně...rádo pobývalo v týpích rudých lidí

a naslouchalo jejich příběhům...

lā ráda pozorovala kouzelný svět kolem sebe......

A jednoho dne při svých toulkách ve skaliskác narazila na malý potůček ...

Měla žízeň a tak se zeptala...bratře potůčku mohu se z tebe napít?

A ten jí zazpíval v odpověď ....můžeš ,milá sestro.....

Jen co utišila žízeň poděkovala ....a poprosila jestli by jí nevyprávěl svůj příběh....

1 Hour Nature Sounds-Relax-Birds Singing-Vogelgesang-le chant des oiseaux-Bird Song


Rain Sound and Rainforest Animals Sound - Relaxing SleepPovídal jí o síle sestry Vody, že pouhá kapka dokáže vyhloubit i díru ve skále ...

Je krásná divoká ...dokáže uzdravovat....ale, když se k ní zachovají s neúctou.....zničí vše co se jí postaví do cesty...

A tuto sílu má každá žena v sobě ukrytou.....podivuhodnou sílu nezkrotné vytrvalosti.....

***

Jsem voda...omyji tvoje tělo...
tvé rány...bolesti odplavím pryč...
uhasím tvou žízeň ......
zazpívám ti píseň,
která ti dá rozpomenout...na to kdo jsi....
zářivá hvězda plná divů a krás....
hezký den...

Je čas ji přijmout...

14. ledna 2017 v 19:22 | Lady L
Je čas ji přijmout...

Osud ji zaťukal na dveře....

Otevřela....kupodivu....

Zapoměla na strach, který už pěkných pár let se pokoušel okupovat každou její mozkovou buňku....

Dobrý den co si přejete a kdo jste?

Dobrý čas Vám přeji...jsem Váš osud...vyslyšel jsem Vaše přání ...a odedneška si nemůžete stěžovat na nedostatek...

Prosím?

No splnil jsem Vaše přání a už Vám nic nebrání si splnit Vaše sny....

Máte k dispozici vše co potřebujete.....

Opravdu....

Ano....

Jste pro ostatní přitažlivá...máte vše co je třeba, aby jste obstála v tomto světě....

Je Vám dáno sebevědomí....odedneška víte co máte dělat se svými talenty....a všechny dveře jsou Vám otevřeny....

Už nemusíte utíkat do bezmoci nemoci a můžete si užívat všechny svoje přednosti...

a splnit všechny tajná přání.....

Přeji Vám příjemné užívání.....potřásl ji rukou a odešel....

Nestačila ani poděkovat...a už se děli věci....zvonil telefon....

***

A protože má fantazie pracuje na plné obrátky...je variant bezpočet...pár jich zde rozházím,

jako korálky z roztržené šňůry....

***

Crrrrr...Vyzvánění typu řehtající kůň na její starém telefonu ještě neexistovalo...

I když někteří s chutí poslouchají od

Ludwiga van Beethovena - Symfonii č.5 c-moll Osudovou...

a musíme si přiznat, že k této chvíly se hodí....

Dobrý den u telefonu...ano...právě Vás hledáme....

Máme pro Vás nabídku, které se jen těžko odolá...

Chceme, aby jste pro nás napsali knihu na jakékoli téma,

avšak nesmí to být kniha básní....víme, že jste skvělá básnířka,

ale nejdříve se musíte prosadit, jako spisovatelka...

Máte neuvěřitelně neskrotnou fantazii a Váš talent na mnoha polích je

a bude námi podporován....

Pošleme pro Vás letadlo...zbalte si ...vlastně nemusíte vůbec nic...

Vše Vám pořídíme, jak si budete přát....

Vila u moře už je pro Vás přichystána ....

Pokud budete cokoli potřebovat bude Vám k dispozici...

A co děti...?

To není problém...půjdou do těch nejlepších internátních škol

a pokud si to budete přát přijedou za vámi na prázdniny....

***
Štípla se...nespala...

A určitě to má nějaký háček...zeptala se....

Co za to vše chcete?

Nic....jen NIKDY NESMÍTE ŘÍCI FORMULI...

KÉŽ BY SE TO NIKDY NESTALO?

PROSÍM?

KÉŽ BY SE TO NIKDY NESTALO?

Mám nějaký čas na rozmyšlenou? Mohu to konzultovat s dětmi?

***

A tady se dostáváme na další křžovatku a paradox....

pokud má hrdinovi...tedy hrdince ....

splněno každé přání ....nemusí se ani ptát....stačí jen rozhodnout...

Pro nerozhodné typy....je to kámen úrazu....

Ale pro nás, kteří hrdince fandíme a přejeme ji to dobré....

Přímo řveme....jdi do toho....

Někteří dokonce ječí na co čekáš krávo...toť žargon dnešní mládeže i vysokoškolsky vzdělávající se....

Opravdu v jejím postavení....toto byla nabídka z nebe...., že by?

A nebo od jinud? No to se dozvíme kapánek později....

***

Tedy...kdy dojedete pro mě a mé děti?

Zvonek u dveří by zvonil....ale byl vypnut....ptáte se proč?

Protože její Ex...na sex...dlužil kam se zahleděl...

Tedy....madam před domem čeká limuzína....

Stačí sejít před dům...

Promiňte musím počkat až Ex odejde z domu....

Zařídíme...postaráme se o vše.....

S NÁMI NEMUSÍTE MÍT STRACH...

****
Začal divoce padat sníh...přímo z nebe házely hromady bílé záplavy....
Zazvonil mu telefon a byl odvolán do služby....

Cesta byla volná.....

***

******

***

A tady samozřejmě můžeme přejít do jiné reality

....zatím se to odvíjelo, jako pohádka...či scify příběh s nejasným koncem

...s možností volby....zabrousiti až do hororového žánru....

Přiznám se Vám...horory nesnáším mám ráda pohádky...♥

ale dobrá komedie s detektivní zápletkou...také není špatná...

i když skvělá pohádka zahrnuje vlastně všechny žánry...

***

Takže střih...

Osud pravil...

Oči se jí rozzářily radostí....konečně...věděla co chce....začala tvořit....psala....podívala se zda probíhá literární soutěž...

měla štěstí....akorát stíhala termín, kde mohla vyhrát 75 tisíc a vydání její knihy do roku...

Pustila se do toho....psala ...ťukala zuřivě do klávesnice....nevěnovala ničemu pozornost....

zapálená ...hořící pro příběh...který se jí rozvíjel pod prsty ....

Můza jí škadlila...psala...bylo jí jedno, že nejedla...jen se napila vyčůrala a psala....

Když máte myšlenku a děj se před Vámi tak krásně rozvíjí a vy jen píšete, jako by Vám někdo diktoval do klávesnice...

píšete a píšete....přečtete...opravíte co je třeba a pokračujete dál...

Jako běžec maratonu...chce to svůj rytmus...slovo za slovem a před Vámi se rozvine celé dílo ...

Stačí se rozhlédnout kolem sebe a zaposlouchat se...

Vyprávěla o holčičce co všechno chtěla.....Malá kulatá....

stále o něco otravovala svou mámu a tátu...nedala pokoj dokud to nedostala a pak to prostě odložila...

Konzumentka....nenasytná nenasyta...malá zakletá princezna...která neměla nikdy dost.....

Však stačilo tak málo....uvidět jí očima lásky....LÁSKY BEZ PODMÍNEK....a tou láskou ji zahrnout.....

Pohádky jsou od toho, aby měly dobrý konec...

však v životě se tak děje málo kdy....jsou zástupy holčiček co čekají na svého prince,

který je zahrne láskou a jistotou...který jim dá tu moudrou oporu otce....

Jenže, jak říkají psychologové....muž to, jako partner nemůže dát.....

Ledaže by žena byla ještě mladou dívkou a muž by byl moudrý čtyřicátník....

né chlívák co dívku chce připravit o panenství a její životní energii...nejenom tu...naivitu a iluze...o mužích...

Síla vůle...

10. ledna 2017 v 22:54 | Lady L
Když ji máš, dokážeš nemožné....

Krok za krokem...myšlenku za myšlenkou....

Stačí přepnou na automat.....obraz cíl....vždyť důležitá je cesta...

Nevšímáš si slov vyřčených...neslyšíš, že to nejde....

Slova, jako nemůžu...nejde....neslyšíš...tlučou neodbytně, ale tobě jsou fuk...

Jdeš...krok za krokem...knihu za knihou....zkoušku za zkouškou....

Přibíráš lidi....kteří mají stejnou vizi....

Protože v jednotě je síla....

Pomáháte si navzájem zdolat úskalý...tam hozené pomocné lano...

Tam podaná ruka....

Najdeš si lidi. kteří ti fandí....podporují tě v tvém zájmu a ty kráčíš...

Někdy už nemůžeš...ale nechci a nemůžu.....nesmíš brát v potaz....

Musíš jít....musíš....udržovat tempo....rytmus...

A najednou si v cíly a držíš svůj poklad....

Ohlédneš se a uvidíš....jestli to opravdu stálo za to....

Jestli jsi neobětoval příliš...

Třeba ty, které jsi miloval....

Protože, když už jsi na opravdovém konci ...

Dojde ti, co je pravým pokladem....

Slyšíš..ze mě blbce dělat nebudeš..

9. ledna 2017 v 23:29 | Lady L
Slyšíš..ze mě blbce dělat nebudeš.

Dokola poslouchala jeho opilecké útoky...

Ne, proč z někoho dělat blbce.?..On ho ze sebe udělá sám....

***

Je neuvěřitelné na čem všem lidé mohou být závislí...

**

Řev...

Poslouchala ho od malička...

Muži v jejím životě neuměli svou sílu prokázat jinak než řevem... manipulací... násilím...

Mistrně spřádali vzdušné zámky ze lží...

Něco jako obraz Doriana Greye...

Ale nekřivděme mužům i ženy dokázaly být pěkné potvory...

***

Smála se tak ráda....

Milovala svět...milovala lidi....zvířata....

Ale celý svůj život stála na hranici bytí a nebytí....

Tolik smutku... bolesti... beznaděje co cítila kolem sebe....

Dualita...

Z jedné krajiny krásné plné zázraků a divů...

se střemhlav propadala do mrazivé,

kde pršela zlá slova plná odsouzení ...

ponížení...

***

To rozpětí jí trhalo na zázračné kousky,

které poletovaly jako vločky po vesmírné nekonečnosti rozpínajíc se ohnivými záblesky....

Tolik hlučného pulsujícího TICHA...

uvězněného a přitom odrážejícího se od jámy spánkové narážející na šev korunový...

Morfické pole, které vysílá všechno vědění lidstva....

Stačí se jen naladit na správnou frekvenci...

Frekvenci PRAVDY---

ANO TÉ PRAVDY...KTERÁ JE TU STATISÍCE...MILIONY LET...

UVĚZNĚNI V ČASE, KTERÝ NEEXISTUJE....

***

SMĚJÍ SE NÁM...PRÝ JSME JEDINNÍ TVOROVÉ CO SI NA SEBE VYMYSLELI PAST...

KTERÁ NEEXISTUJE.....

***

JSME TO ALE PĚKNÁ SEBRANKA ENTIT....

**

UZAVŘENI VE SVÝCH MALÝCH VESMÍRECH......

VE SVÝCH ILUZÍCH...

VE SVÝCH PRAVDÁCH PEKEL...RÁJŮ...


UTÍKÁME...

ANIŽBYCHOM UTEKLI...

Slyšíš...

9. ledna 2017 v 11:57 | Lady L
SLYŠÍŠ....?

Opravdu vnímáš co ti druhý říká....?

Začneme u Tebe ano zrovínka u tebe...slyšíš své tělo?

Vnímáš jeho křik...

a ono UMÍ KŘIČET...

Křičí na tě bolestí...nemocí....?

A pokud neposloucháš....neseš následky.....

ZASTAVÍ TĚ...

TAK, ŽE NEMŮŽEŠ TO ČI ONO A NEBO NIC...

a PAK začneš naslouchat....

Nejdříve se učíš písmenka...pak slova a věty....dojde ti...jak jsi vzácný....a ti kolem také....

ŽE JSME SPOJENI NEVIDITELNOU SÍTÍ....ZÁŘÍCÍ ZVONIVOU HARMONIÍ LÁSKY ♥

A nebo jsi tak zvyklí být k sobě bezohledný, že kariéra je přednější než ty a tvoji milovaní....

Že se dostaneš do úplné bezmoci...nebo je ukončena tvá pouť....

Pak už je na vše pozdě a ty jen slyšíš....pláč těch, které jsi tu zanechal.....

**

Neboj, tvůj zaměstnavatel to určitě nebude....

Pro něho jsi jen položka v tabulkách.....

Pro něho jsi nahraditelný...

***

Ale, abychom nekončili tak morbidně...

nakoukneme jinam....

Hudbu...můžeš slyšet opravdu všude....

Vše má...svůj tón... rytmus ....svou melodii....

Od hvězd počínaje...přes kameny konče....

Stačí jen naladit své nástroje vnímání na harmonii vesmíru...ať je jakkoli velký...

Přeji všem...dobré NALADĚNÍ ♥

Slyšíš ten zvuk plný kouzelné podivuhodnosti...

9. ledna 2017 v 5:42 | Lady L
Byla neděle....mrazivo...bílo...zářivo....

....koukala jsem se z okna....slunce oslnivě ozařovalo pódium malého kousku světa....

Vločky v podivuhodných kreacích tančily....

Vznášely se...

Střemhlav padaly ...

Stoupaly a klesaly po mě nesmyslných drahách...

Některé ve spirálách stoupaly,

jiné...

jakoby divoký výtah táhl do nebes....

Další tančily v duetu nádherný tanec a v určitém okamžiku se rozdělily

a každá pokračovala jiným směrem...jedna nahoru...druhá dolu...

Další se střemhlav řítily k Zemi..

A bylo těch co měnily pozvolna svůj směr....poletovaly nahoru i dolů...jakoby opisovaly dráhy hvězd....

Už dávno my došlo. že mnohé prvky mnoha různých množin....se řídí stejnými řády....

A je mnohdy jedno v jaké jsi třídě či podskupině....vše má svůj koncept....

Danou linii...i Chaos má svůj přesný Řád....

A pomyslná svoboda?

Je tu...

Protože je počítáno se všemi možnostmi a variantami....

Matrice....vzory....řády.....ale vždy je i varianta se kterou...se jakoby nepočítá.....chichichi....

Kdybych...

1. ledna 2017 v 2:22 | Lady L
Kdybych přišla na svět jako dítě Boha...zářivé a čisté.....

a uměla zázraky.....více bych objímala.♥ ...uzdravovala srdce a dala pocítit bezpečí každému...

a vnímání jaké to je být zas čistým obrazem lásky....

Láska přeje odpouští...ví....tvoří....chrání...pomáhá...otevírá....

Také ví kdo je připraven a kdo ne....

Sloupla bych slupky z očí a nechala vidět srdcem....

Za mnou by byla rozkvetlá louka plná květů....ptáci by zpívaly a voda by povídala pravdu...

kterou už dávno jsme zapomněli...

Nebylo by nikoho a ničeho co by mě na mé cestě mohlo zastrašit...zastavit...zabít....

Protože....hmota je jen světlo zahuštěné......

Procházela bych Zeměni a dávala bych lidem rozpomenout na pravou podstatu jejich bytí.....

Zmizela by dualita.......protže už by jí nebylo třeba.....

Zvonivý smích by se rozléhal Zemí....a kdo by chtěl povznesl by se na cestu ke hvězdám....

Kdo by chtěl zůstat a vychutnávat poznávání Duality měl by tu možnost,,,

však čas od času by se k němu dostaly tóny blaženosti a mohl by jít za voláním hvězd...