Říjen 2016

Iluze...

31. října 2016 v 7:01 | Lady L
Zabloudila do světa, kde lidé zapomněli co všechno znali a uměli...
V tom světě se učili poznávat, jaké to je být ve hmotě...která poutá zářivou duši tak....
že je jak pták...který křídla má....ale létat zapomíná.....

Byla ve světě, kde úcta a pokora se necenní...
zato hlasitost a drzost je považována za druh odvahy...
která přináší bohatství..bez pravé podstaty...stvořitele....

Byli však ti na cestě daleké, kteří poznávali pravou podstastu svou a všech kolem...

Nepovyšovali se a netoužili po uznání a metálech na hrudi....

Věděli, že jen prošli zkouškami a byla jim dána ohromná milost poznání...

svoboda rozhodování mezi dobrem a zlem...

Poznali, že ač chtějí jít po cestě moudré laskavé spravedlnosti...musí z duality dobra i zla brát správnou měrou...

Protože bez řezu do těla chirurg nemůže vyjmout slepé střevo....zachránit život....

a ani řezbář nevyřeže krásnou Madonu pokud nezničí to nádherné voňavé dřevo....

Malíř prvním tahem štětce nezničí dokonalost bílého plátna.....

A k tomu nás vedou vize..zkušenosti...však ...kde jsme dostali touhu...k té cestě...k poznání pravdy a dokonalosti...

Rub a líc....co podotknout víc....

Tento svět je nádherný a proměnlivý....stačí pozorovat plynoucí oblaka prozářená sluncem....tolik nádhery....

Rozhlédnout se kolem sebe...div a zázrak...a jen sklánět se před tím vším můžeme...

Však jsme děti na cestě a naše pouť nekončí....tolik ještě čeká na rozpomenutí se...tolik toho čeká k objevení...

Stržení opon...abychom mohli pohlédnout....do srdce...STVOŘITELE....s úctou a pokorou....

Jen si můžeme přát být Jóbem....který nezklamal....Kryštofem....který dokázal přenést...podstatu..světů...

Odvážným rekem, který překonává všechna úskalí....jako jsou matky...které přijímají s láskou novou bytost...

které dají vše co mají...předají úctu ...lásku...tvořivost.....však...každý jsme jiný na jiné úrovni poznání....

nesuďme se a pomožme si na té cestě, kterou kráčíme....

a když se chytneme do pasti...pomožme si navzájem ....

Pravá naše podstata je tvořit pro dobro všech...

protože všichni jsme vyšli z jednoho a do jednoho se zase vrátíme....♥

Přeji nám všem čisté zářící srdce přetékající láskou...pravdou...tvořivostí...co něhou hostí...♥

Neboj se být...

11. října 2016 v 10:34 | Lady L
Proud slov se jí dral z úst, ale nerozuměla jim....

Co a kdo jí chtěl zdělit...

nevěděla JEJÍ PAMĚŤ JI NECHTĚLA OTEVŘÍT VÍKO...OD JEJÍ PANDOŘINY SKŘÍŇKY...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%B3ra

**
Idea se zhmotnila...

Začala vše vkládat do překladače a hledat význam...

thé še mala da ša
ša ne ja asa
ma daše na ja

Ten malý k Sha /špatný)
Ne ano sama o sobě i nadále ano


thé še mala da ša
ša ne ja asa
ma daše na ja

Nach de ré se já
še ma na dar je samé

Mám-li dát stejné... korsičtina
Stejný JE na mě, ale o sobě ...rumunština
ma má dar ze stejného ...srbština
To je v celém JA
Druhý je, pokud JE Same... skotština

char to na MUde hal e šé
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu_(ztracen%C3%BD_kontinent)
ztracený kontinet Mu..

char do posledního ze šesti Hello.... angličtiny
protože na devět MU hal a pokud.... esperantština

Hlas jí říkal nemusíš hledat...VÍŠ...

Opáčila...můžeš prosím mluvit tak, abych ti rozuměla....ne babilonštinou...

Ty to máš ráda...znělo ji v odpovědi....

Ráda zaměstnáváš svůj mozek nesmysly na , které upíráš svou roztěkanou mysl....

Nach der še na pa...der sé naja....

Poté, co na pa ... z nich nyní lucemburština...
Nach der der ... N A SE matka Naja madarština


Prosím srozumitelně...

Ne ty víš...

Kdo jsi ?...ty víš..

Seděla u počítače a snažila se vše zaznamenat....logik v ní to chěl utřídit....

Toužíš po něčem a přitom tím jsi...

Jsi zajímavá...vyjímečná....

Nemusíš hledat....protože stojíš sama v sobě...stačí se rozhlédnout...

Nedívej se, kdo co čemu řekne......

A KONEČNĚ ŽIJ

Prolínaly se jí před očima trojrozměrně světy...v prchavé svátosti zářily ...objevovaly se a mizely....

Nač ti je tolik vědomostí......když tento život.. na této úrovni je úplně o něčem jiném.....

O ČEM...

ŽÍT POCTIVĚ SVŮJ ŽIVOT...TVOŘIT...CHÁPAT...VNÍMAT HMOTU NA TÉTO ÚROVNI...

ZAŽÍVAT EMOCE....ROZUMNĚT....PROSTĚ BÝT....

MILOVAT...VÁŽIT SI OKAMŽIKŮ...KDYŽ DRŽÍŠ V NÁRUČÍ DÍTĚ,

KDY MU MŮŽEŠ DÁT SÁT ZE SVÝCH PRSŮ A ONO SLASTNĚ VE TVÉM NÁRUČÍ... PROSTĚ JEN JE....

PROTO...ŽIJETE V TÉTO ÚROVNI...

ABYJSTE ZAKUSILY....

NEJSOU PROBLÉMY...
JSOU JEN VÝZVY.....

NOVÉ HRY....

AŽ PŘIJDE ČAS....

TEN JE STÁLE...

NEBRAŇ SE....NOVÝM HRÁM A ZKUŠENOSTEM....

ŽÍT BOLÍ...
JE TO VŠE JEN ILUZE...TVÁ PŘEDSTAVA....ZMĚŇ JI....

A CO VÁLKY....?

tAM JSTE HERCI...STATISTÉ....VSTOUPILY JSTE DO HRY DOBROVOLNĚ......

KECÁŠ...

TY VÍŠ...SÁM JSI POPROSIL O TO, ABY TI TO VŠE BYLO Z OPAKOVÁNO AŽ ZAPOMENEŠ....

HMM...TAK DĚKUJI....

Proč ta arogance?

A proč ty si jí všímáš?

...¨Teď se chováš , jak malé rozmazlené dítě....

No a co?

...Až budeš chtít...zavolej....

Zpívej o štěstí

6. října 2016 v 23:59 | Lady L
Zpívej o štěstí a dívej se do tmy...co hvězd tam je...

Nových cest...

Každá z nich pro tebe otevřená...

S vděčností dívej se do tmy...

Je tam tolik podivuhodností, které čekají na tebe....

Nezapomeň až chytneš se do pasti...štěstí....

Stačí otevřít oči a podívat se do tmy, kde čeká nová pouť...

ale nebuď nevděčný a vždy dokonči ten příběh do kterého jsi v kročil....

Dopij doušek vody zázračné, která si pamatuje příběh stvoření....

Poděkuj...omluv se....vždyť....milovat je chybou, která promění....vše i ten kámen....

Emoce... proměnná....ingredience....co vede k vítězství......

Však záleží zda jdeš světem duality...kde vše má své vrcholy i dna.....a rovnováha musí být nastolena.....

***

Život ve tmě...

6. října 2016 v 2:34 | Lady L
Srdce tluče a cesta se ztrácí ve tmě...nevidím ...strach mě objímá....ale já ho nevnímám...

Tepe mé srdce tak hlasitě, že ho slyším....strach se snaží proniknout k mé mysli...

Zapomněla jsem... Kdo jsem a kam kráčím....

Kolikrát ještě sevře se a rozleje ke všem buňkám životodárnou tekutinu...která nese zář duše mé...

Tak málo dělí mě od prahu nekonečné milosti či zatracení....

Ale co je to nekonečno, když dá se přelétnout myslí během okamžiku....

Nic není tak rychlé jako mysl, která se rozprostírá ve veškerém jsoucnu...

Jen pozornost ji stahuje...k maličkostem, jako je bolest...

Hraje si a chce ji poznat...a klesá do hmoty a zapomíná.....že byla nekonečná....

Chytá se do pasti, ze které jí může zas vysvobodit MILOST...SVĚTLO....LÁSKA....

Jenže JÁ mám svobodnou volbu ...

Jsem v pasti...a neuvědomuji si svou svobodu opustit past ve které se nacházím...

A tak jsem v pekle své pozornosti soustředěné na peklo...bolest a bezvýchodnost....

Podléhám Matoucím představám......

Vstoupila jsem do pasti Duality....vnímání Zlého....a Dobro ke mě nemůže proniknout....

Kdo strhne tu roušku bezmoci na kterou mám upřenou svou pozornost.....

Andělé ...světelné bytosti....mí blízcí ...bojují...

až spočinou v míru i já spočinu v míru....

Spojeni...jednou linií...tvořivé lásky jsme v neustálém spojení......


Má pozornost však je rozptylována bolestí, která svírá,

bodá...a já tonu ve tmě ...ze které na mě doráží...hrůzy nepředstavitelné...

PROBUĎ se MÁ LÁSKO....PROZŘI ZE SVÉHO SRDCE....NECH ZASVÍTIT SVÉ PODSTATĚ....

VOLÁM K TOBĚ...

JE ČAS....

UPŘÍT SVOU POZORNOST....NA RADOST......TANČIT...VZNÁŠET SE V NEKONEČNÉM PROSTORU A HRÁT SI....

**

Neotáčej se Lotova ženo...

Už je pozdě... jen zděšený pohled kamene odpoví....

Nemusí být však tvá duše na věky uvězněna v tom jediném okamžiku....

***


chytáme se do pastí....

které jsme stvořili...


***

střípky jednoty....poztrácené ve spirálách času

***

jen zdání je dělí

COŽPAK JEDNOTA MŮŽE BÝT ROZDĚLENA


VŠE JE JEN ILUZE...


***

Podotkneš....

Copak je iluze...že držím ve své náruči dítě...svou kopii...zázrak a div...

**

Je to jen obraz v tvé mysli....který se ztratí s touto myslí....

Jako prach rozfoukaný větrem....

**

Bylo ...nebylo....nikdo neví....

Já...já to přeci vím..

zoufalí výkřik mysli

fůůůůůůůůůůů