Březen 2013

Tam, kde je Láska a pravda

11. března 2013 v 13:03 | Lady L
Naše Zem je nádherná, ale aby se v ní dobře žilo, je třeba si navzájem pomáhat a nejen přát dobré.
I učitel národů dospěl k tomu, že takové místo je možné jen v srdci.
Nevím co se to děje s tímto národem.
Místo laskavé hrdosti, zuří tu přetvářka oděná do roucha dokonalosti.
Lidi jsou mnohdy, jako zuřivý psi rvoucí se o ohlodanou kost.
Vše je vytvářeno uměle a postupně, abychom si nevšimli, že všechny ty matoucí zákony nás zavádějí do otroctví.

Má Země je místo plné Lásky bez podmínek a porozumění.
Vím, jak snadné je sklouznout v zlo...přetvářku a nepřejícnost...závist a zlobu.
Stačí navodit atmosféru strachu. Kde lidi mají strach o práci....o to jak uživý sebe a své blízké...jsou tvořeny takové zákony, aby se rozpadali rodiny....aby nebylo jsitoty a z toho všeho plyne beznaděj a nechuť žít.

Bez lásky tu nastává peklo.

Však na to na co myslíme dáváme tomu energii a i tento článek je toho potvrzením.
Místo, abych psala o tom co chci....píši o tom co mě trápí. Tedy děje se opak toho co vlastně chci.

Tedy mé místo můžeme nazvat UTOPIÍ.....ZLATOU ZEMÍ....RÁJEM SRDCE.....

MNOZÍ PO NÍ TOUŽILY, MNOZÍ O NÍ PSALY.

dŮM KAM MŮŽE ZAVÍTAT KAŽDÝ.....ODPOČINOUT....PRACOVAT.....RADOVAT SE.....TVOŘIT....
DŮM UPROSTŘED LESŮ, POLÍ, LUK....PRAMENÍ TAM DOBRÁ VODA PLNÁ RADOSTI A UZDRAVENÍ.

jE TAM STÁLE VESELO....PROTOŽE JE TAM SPOLEČENSTVÍ....OD TĚCH NEJMENŠÍCH AŽ PO TY, KTEŘÍUŽ PROŠLY SVĚTA LÁN.

PŘÁTEL ZVÍŘAT A NENÍ TAM STRACHU......Z NEMOCÍ....ALERGIÍ....SMRTI.....NEDOSTATKU.

VŠEHO JE DOST A HLAVNĚ LÁSKY, KTERÁ ZÁŘÍ Z KAŽDÉ BYTOSTI, KTERÁ SE ZDE NALÉZÁ.....

TAKOVÉ JE MÉ MÍSTO, KDE CHCI ŽÍT...


Bez naděje

8. března 2013 v 7:56 | Lady L
http://www.novinky.cz/krimi/295416-zena-v-brne-si-lehla-na-koleje-a-nechala-se-prejet-vlakem.html

Prostý malý článek o osudu jedné ženy.

Ale co ji k tomu dovedlo?

Ztratila veškerou naději.

Ztratila to vše co strácí každý kolem nás.

Jistotu v rodině, v lidech kolem sebe....sousedech....státu...institucích, které by měli pomoci.

Dnešní doba začíná být o odcizení, prázdnu bez laskavosti, o opuštěnosti....bolesti srdce, které někdo neobejme....o vyčerpanosti duše, kterou nikdo nenaplňuje něhou.

Zkuste hladovému, bez domova vykládat, jak to bude dobré, když už nemá kde hlavu složit a nemá co jíst a ani na něj nikdo nikde nečeká.
Někdy k tomu vede dlouhá cesta, někdy krátká....osudů, jak dostat se na ulici je miliony...a k mnohým přispívá i stát svou politikou a neúprosnými zákony.

Být bez naděje jsem zažila sama.

Jenže já jsem měla Bohá.

Potkala jsem ho na jedné z cest utrpení.

Asi před dvěma lety jsem ztratila i já chuťz žít.

TePadla jsem do tak hluboké deprese, že jsem nebyla schopna cokoli dělat. Stále unavená, jen spát a spát.

ŘEKLA JSEM TOMU KTERÝ JE TU OD POČÁTKU :

,,TADY JSEM, NEMÁM CHUŤ UŽ DÁL BÝT V TOMTO KRUTÉM SVĚTĚ,

NEJSEM SCHOPNA OCHRÁNIT SVÉ DĚTI,

NEJSEM SCHOPNA JE UŽIVIT A DÁT JIM DOMOV PLNÝ LÁSKY,

JETLI MÁŠ PRO MĚ PLÁN TAK TADY JSEM, JÁ UŽ NEMOHU.

pRVNÍHO CO MĚ ZBAVIL.....BYL OCHROMUJÍCÍ STRACH.....ANO PRÁVĚ STRACH vede k BEZNADĚJI a nechuti žít.

STRACH vás sváže, tak že už nemáte schopnost komukoli v jakémkoli postavení říci....neubližuj mi, chovej se ke mě slušně.

Mnozí trpí v práci. Už to není o slušnosti, zas se měníme na roboty,

kteří za co nejmenší náklady musí snášet všechno....ponižování...šikanování....

Řekla bych, že nejhorší jsou stroje na peníze....bez citu, vídí vás jen , jako nástroj nic víc, nic míń. Nevidí Vás jako člověka, který má city, emoce, a potřebujícího dobré zázemí a možnost zajistit svou rodinu a být šťastný.

A co to štěstí vlastně je?

Na to si musí přijít každý sám.

Pro mě je to, když všichni jsou v pohodě...rodina...stát...i svět, ale to je na další dlouhý příběh.

Od té doby se toho stalo opravdu hodně....Věřím na sílu modlitby a na ochranu andělů a děkuji všem dobrým duším, které mě na mé cestě pomohli dojít až sem.

Dnes je mi 45let. A mohu jen děkovat za všechny ty laskavé a moudré lidi, anděli co mi pomohli na mé cestě.

Jsme věční poutníci, kteří bez NADĚJE, VÍRY A LÁSKY BY NEMOHLI DÁL KRÁČET PO CESTÁCH POZNÁNÍ.

Přejme si jen to dobré....ŽEHNEJME SI A POMÁHEJME SI....vždyť úsměv...povzbuzení tolik nestojí.

A tímto děkuji všem, kteří mě s láskou podporovali,
věřili v to dobré co je ve mě....to co je v každém z nás už od počátku stvoření.