Březen 2012

ich, já, ego,

29. března 2012 v 10:56 | Lady L
Já.

Co to vlastně je?
Nebo kdo to vlastně je?
Někdo může říci, že se z něčeho musíme skládat, abychom něčím mohli být.
JE MNOHO HYPOTÉZ jedna z nich praví, že jsme složeni z mnoha entyt, které navzájem spolupracují.
Další zas praví, že se skládáme z materie, neboli těla, Ducha a Duše, některé náboženství používají Ruach neboli dech boží, který když odejde, tělo umírá tedy přestane fungovat. Prostě je to na dlouhé hypotetické povídání.
Já podle mě to je to co se učí vyvíjí a je dost dlouho sobecké. Je odděleno od celku aby zároveň k celku zas přicházelo a začleňovalo se. Ale i to je iluze. Jak může být kapka v moři oddělena od celku.
V každém případě moje já si navolilo cestu dost obtížnou.
Jenže z čeho se jeden složí, druhý považuje za prkotinu.
Ale všichni jsme na cestě vývoje a neustálého učení. Tedy každý jsme na jiné úrovni a nemáme se odsuzovat a mrskat po sobě kamení. Protože ho házíme na své hlavy.
Někteří lidé jsou pro nás tvrdými oříšky, pokud máme tpělivost danou od Boha, tak dojdeme k tomu, že každý z nás má svůj čas pochopení a taky svobodnou vůli rozhodnout se co chci.
Život je cesta, nejde jen nečinně sedět a koukat a brečet, jaký jsem chudák.
Ono se vždycky něco najde za co je možné děkovat a pokud ne, tak se hluboce nad sebou zamyslete.Planeta je mou Zemí

21. března 2012 v 13:48 | Lady L
Planeta je mou Zemí


Dívám se na svou Zemi. V této době přebývám na Planetě Zemi a na plácku Česká republika.
A jsem hrdá na toto nádherné místo na zemi.

VŠICHNI SPOLU NĚJAK SOUVISÍME A JSME ZODPOVĚDNI NEJEN ZA SEBE, ZA SVÉ MYŠLENÍ A KONÁNÍ.

TEDY JSME ZODPOVĚDNI I ZA TO JAK VYPADÁ NAŠE ZEM A JAK FUNGUJE NAŠE PLANETA♥

s ÚCTOU PŘEJÍMÁM ZAJÍMAVÝ ČLÁNEK

ZAŽEHNUTÍ VNITŘNÍHO PLAMENE - Barbara Marciniaková

ZAŽEHNUTÍ VNITŘNÍHO PLAMENE


Planeta hledá rovnováhu ve svém já. Protože já je poskládáno z různých věcí, je to harmonická složka, která vyvažuje všechna vaše mimozemská já, multidimenzionální a mužská a ženská já.
Jste neuvěřitelně celistvé bytosti, což si začínáte uvědomovat. Dovolte sami sobě rozkvést a dojít plnosti. Nikdo vám v tom nebrání, jen vy sami. Když plnost připustíte, čekají vás vyhlídky, které předčí všechny vaše představy. Zjišťujete, že potřebujete své emocionální tělo a že potřebujete svůj femininní a maskulinní aspekt. Potřebujete vše, čím vás obdařili, abyste přežili a pochopili, co se to na planetě odehrává. Uvědomte si prosím tvrdost doby, v níž žijete. Protože trávíme čas s každým z vás, projdete postupně zkouškou a pak budete učit mnoho dalších, až přijde čas.
Prostřednictvím cítění můžete objevit mnohem více, protože se snažíte v sobě cosi rozložit a cosi zcelit. Abyste ukázali sami sobě, jak jste necelí, navodili jste situaci strašlivé separace, která je zdánlivě mimo vás. Vypadá to, jako by námětem vašeho dramatu bylo téma mocného muže proti mocné ženě. Který z nich bude obětí ? Kdo má pravdu a kdo se mýlí ? Co toto vnitřní drama skutečně vypovídá ? Co je ono vnější zrcadlo, odrážející, co se ve vás děje ?
Když získáváte přístup k multidimenzionalitě, musíte smísit mužský a ženský aspekt. Nezastavíte se před separací či bojem mezi muži a ženami, které jsou tu už tisíce let. Kdo propast mezi muži a ženami způsobil ? Byli to bohové stvořitelé, kteří vám toto paradigma stanovili a naočkovali vám příslušné frekvence z jiných hledisek. Separace jim náramně vyhovovala, protože nadělal pěknou spoušť.
Mužské vibrace získaly moc v nedávné době, asi před pěti tisíci lety. Aby si muži zvolna uvědomili, kdo jsou, úplně a totálně se odpojili od toho, co mělo navrch dříve: Od matriarchálního hnutí a od žen. Ženy tradičně působí skrze oblasti intuice a cítění. Muži také často byli nositeli intuice a cítění, ale při nedávné separaci si nevzali cítění s sebou. Nastalo obrovské schizma a muži a ženy na této planetě se dostali do velikého konfliktu. Proč se to stalo ? Bylo to spiknutí. Bylo to spiknutí připravené bohy stvořiteli, kteří ovládli plantu a vydrancovali realitu - krmili se, udržovali na živu a vyživovali se emoční vřavou.
Tato planeta byla předmětem mnoha plánů a aktivit, zorganizovaných tak, aby vyvolávaly stále větší a větší emoční vřavu. Čím více lidí se jmenovaných aktivit účastnilo, tím větší tu byl pro emoční vřavu potenciál. Bohové stvořitelé tyto aktivity podporovali a štvali vás proti sobě. Abyste toto paradigma narušili, což je také vaším úkolem, musíte změnit mnohé oddělující struktury, které se zde utvořily. Ať jde o jakoukoli separaci - mezi mužem a ženou, černými a bílými nebo Orientálci a Kavkazany - to vše musíte změnit.
Přišli jste na tuto planetu s úmyslem dostat se jakožto členové Světelné rodiny do situací, které jsou archetypální. Jak jsme již řekli, děláte to proto, abyste dokázali pochopit masy a transmutovat jejich energii tím, že ji dokážete transmutovat v sobě. Když se vám například podaří dosáhnout uzdravení nebo sloučení,činíte to i za ostatní a neuzdravujete jen sebe, nýbrž celý svůj druh a masovou psýché.
Získejte odstup od svého dramatu a uvědomte si, že všechno je symbolické. Pohlížejte na sebe jako na ženskou entitu hledající identitu a všímejte si zdánlivého neustálého protikladu jakési mužské jednotky. Musíte přijít na to, jak tyto identity v sobě sloučit. Až k tomuto sloučení dojde ve vás, bude automaticky pokračovat i mimo vás. Když jste se vydali na tuto planetu, část toho, co jste sem přišli uzdravovat, byla mužská dominance nad ženským světem. Nemusíte si to, co děláte, brát osobně a nést to jako osobní břemeno, jako by bylo jen vaše. Není jen vaše, je to univerzální záležitost.
Každý z vás nese jisté energie, které se mají vstřebat ve vašem kolektivním prožívání. Jako členové Světelné rodiny máte každý své reinkarnační libůstky - své "věci" - v oblastech, které vás nejlépe ztělesňují a které vám připadají inspirativní. Proto jste každý jiný. Jako členové Světelné rodiny musíte dosáhnout co největšího rozlišení, abyste pochopili, jaké to je, být člověk. Musíte pokrýt celé spektrum zkušenosti, abyste mohli pochopit na buněčné úrovni, kolik je toho třeba transmutovat, jak hluboko sahá pocit bezmoci a jak ztracená je energie Bohyně vědomí druhu.
Pamatujte, že jste tvorové, jimž zabránili ve vývoji uzavřením ve frekvenci, a vaším úkolem je dovést lidské bytosti tam, kde se mohou samy snažit urychlit lidský vývoj. Když jste zaraženi ve vývoji frekvencí a manipulací DNA, zbývá jen jistá část frekvence, která může vysílat. Uvnitř osobnosti nastává boj a vše se jakoby odděluje. Až budete dosahovat úplnosti, věci takto oddělovat nebudete - pochopíte, že všechno je součástí zkušenosti. Někdy se můžete v lidské zkušenosti natolik ztratit, že zapomenete, co tu máte udělat.
Jako členové Světelné rodiny jste sem přišli transmutovat pro celý druh. Jakmile se trochu odpoutáte od svých dramat, nebudete se cítit tak zaskočeni a nebudete si připadat jako oběti. Pochopíte, že máte co do činění s kolektivní energií. Takže kolektivně vzato, když dokážete dojít k pochopení v sobě, můžete vysílat novou frekvenci, s jejíž pomocí mohou muži i ženy harmonizovat.
Pokaždé, když vám bude připadat, že jste se do toho vrhli po hlavě, je to pravda. Nepodceňujte kroky, které jste podnikli. Diskreditujete sami sebe, když se díváte na své chování a hodnotíte sebe či ostatní jako špatné. Hledejte to, co z toho všeho získáváte.
Konflikt, který probíhá, se ve skutečnosti odehrává mezi mužem a ženou ve vás. Nepřišli jste ještě na to, jak sloučit svůj mužský a ženský element, miliony ostatních jsou na tom stejně. Buďte k sobě laskaví a velkorysí. Když budete budovat spolupráci mezi svým mužským a ženským protějškem v sobě, budete schopni dojít k vzájemné spolupráci na této planetě i s bytostmi, které přicházejí z Vesmíru a které jsou úplně jako vy.
Vy všichni se musíte stát suverénními. S postupující změnou budete kolem sebe potřebovat prostor, na němž můžete působit, aniž byste se někomu museli cítit zavázáni. Současně nemůžete od ostatních něco požadovat, aniž byste jim přiznali stejné právo. V mnoha ohledech redefinujete celou koncepci vztahu a spolupráce. Vztah je spolupráce. Je to dohodnutá spolupráce frekvence nebo míšení frekvenční modulace. Mnohé vaše staré způsoby vztahů vás začínají rozčilovat, protože objevujete frekvenci svobody. Vaším úkolem je vnést tuto frekvenci svobody na tuto planetu. Samozřejmě ji nejprve vnesete do svého vlastního života, do své rodiny a vztahů. V ideálním případě se naučíte být svobodní a přitom budete stále vázáni v množství složitých vztahů, vztahování a souvztažností života.
Bohužel, na této planetě vztahy mají vždy konotaci vlastnictví. Když se muž a žena berou, tradiční rolí nevěstina otce je "dát" svou dceru. Jinými slovy mužská postava ji musí někomu předat. V rámci vztahů panují neuvěřitelná očekávání vzhledem k chování toho druhého. Ujasněte si, jaká je vaše představa vztahu, což z dlouhodobého hlediska mnohé usnadní. Tak jako není žádného vlastnictví v případě rodičovství, nemůže být ani ve vztazích. Vztahujete se jeden ke druhému jako energie ve vzájemné interakci. V ideálním případě je se všemi těmito vztahy a souvztažnostmi spojena komunikace.
Mužské vibrace se vzdávají své moci stejně jako ženské. Předávají ji vládě, která říká: "Běžte a ohrožujte svůj život. Běžte a střílejte za nás. Když vás rozsekají na kousky, budeme se o vás starat v nemocnici a dáme vám trochu peněz. No tak, jděte do toho." A muži prostě poslechnou. Řetězec poslušnosti a odevzdávání moci jedince se pak uzavře.
Otevíráte svá centra cítění. Muži obvykle mívají ve svých centrech cítění větší bloky než ženy. Energie v muži uvízla, protože putovala od první čakry ke druhé a tam se zastavila. Centrum cítění v mužské vibraci se neaktivovalo. To je součástí experimentu, který běží už čtyři nebo pět tisíc let. Ženská energie, která cítí a přináší život na planetu a představuje tvořivost, se přesunula do submisivní role, aby mužská vibrace dostala příležitost řídit svět bez cítění.
Chceme, abyste se dívali na věci ze širší perspektivy. Díváme se na pohyby vědomí. Ženský princip, který nesl magično a intuici, se uvolil vzdát se těchto věcí - ženský princip neznamená jen fyzické ženské bytosti, ale vědomí, která byla ženská. Mnohé domorodé kultury, které žily s rytmy Země a věděly toho o životě mnoho, byly velmi femininní. Nezapomínejte, že žena doslova přináší život na planetu, protože život vychází ze ženského těla. Ženský princip tudíž nese pocity - pokud se ovšem neúčastníte patriarchálního hnutí, které vynalezlo drogy k otupení citu. Když necítíte život, pak si ho ani neceníte. Když cítíte život a účastníte se tvoření a plození života, vážíte si života mnohem více, protože o něm něco víte.
Patriarchální hnutí se za posledních pět tisíc let odtrhlo od procesu plození, aby mohlo provádět své experimenty včetně válek a neustálého ničení lidí. Jak jsme se již zmínili, energie je v mužském elementu velmi zablokována. Na nikoho neukazujeme. Nicméně říkáme obecně, že energie u mužského druhu na této planetě je velmi zablokována ve druhé čakře nebo v penisu. U žen je zablokována v hrdle, protože ženy pět tisíc let dobrovolně mlčely o magičnu a intuici toho, co představují, a co ví o tom, co je jednou částí dvojího plamene. Dvojí plamen je mužský a ženský element sídlící v témže těle, ať jste fyzicky muž či žena.

Patriarchální společnost byla řízena mužským aspektem já, což jste byli vy všichni. Vy všichni jste experimentovali s vědomím a učili jste sami sebe o tom, co funguje nejlépe, a připravovali jste se tak na dobu, kdy ve svém těle zaženete oba plameny. V této době není cílem hledat dvojí plamen jako partnera mimo vlastní osobnost, ale je tu pochopení, že je integrací mužského a ženského já a zralosti všeho, co já vykonalo. Když jste v sobě integrovali mužský a ženský element a aktivoval jste svůj vlastní dvojí plamen, pak už budete hledat partnera, budete hledat někoho úplného, nikoli někoho, kdo bude plnit potřebu, kterou jste nevzali na vědomí nebo kterou jste nesplnili sami.
V těchto časech proměny budou ženy muset otevřít svá hrdla a dovolit samy sobě promluvit. Teď je ta chvíle. A muži, výzvou pro vás je chápat ženy i ostatní muže pomocí cítění, dovolit cítění, aby vstoupilo do vašeho vyjádření sexuality ve vašich vztazích. Mnozí muži to dnes mají se ženami těžké. Ženy je dohánějí k šílenství. Je to pravda.
Co navrhujeme mužské vibraci - a rovněž ženskému elementu, který působí v mužském aspektu sebe sama - je, abyste se přesunuli do cítění při svém sdílení sexuality. Přesuňte se do emocionality věcí spíše než jen do pouhé sexuality a stimulace těla. Existuje emoční stimulace, která vyžaduje oddanost a emocionální důvěru. Tato emoční stimulace ve vás elektromagneticky otevře frekvenci. Frekvence, kterou představuje sexualita, je připomínkou vaší dobroty.
Muž zavřel své centrum cítění, aby si mohl vyzkoušet, jaké to je, být na této planetě stevardem. Byl schopen vést válku a zabíjet a na planetě dominovat, protože zavřel své centrum cítění. Žena souhlasila s uzavřením svého centra mluvení, aby muž měl příležitost prožít, jaké to je, řídit tento systém.
To vše teď dochází k bodu stabilizace nebo vyrovnání. Žena začala otevírat své centrum mluvení asi před třiceti lety a příležitost promluvit přišla do módy. Problém je, že mnoho žen skončilo tak, že s otevřením centra mluvení uzavřely své centrum cítění. Začaly se hodně podobat mužům. Rovnováha je nutná. Žena dnes shledává potřebu probudit v sobě ženský princip. Je v ženském těle a zvládla užívání mužské vibrace v sobě. Vydala se do světa a připadá si velmi silná. Může chodit po ulici bez závoje a může se rozhodnout, jestli se chce vdát. Je svým vlastním pánem. Na Zemi zodpovídá za svá vlastní rozhodnutí. Začíná se zjemňovat a probouzí onu část svého já, která ji sytí a přináší jí život. S tím jak se sjednocuje se svou mužskou a ženskou částí a dovoluje sama sobě, aby prožívala vyvinutou DNA, vysílá svou frekvenci. Tato frekvence bude brzy na planetě převládat.
Je nevyhnutelné, aby muži otevřeli své centrum cítění. To je další krok, jímž musí projít, aby vytvořili rovnováhu se ženami. Proběhne to velmi rychle. Nebude to proces trvající třicet let, protože muži jako populace se nyní dostávají do období zmatku. Uvědomují si, že se jim daný status quo nezamlouvá, a pochybují o autoritě.
V jistou chvíli začnou frekvence převládat. Tak například jistý člověk bude v laboratoři dělat pokus na zvířeti, když v tom se jeho centrum cítění náhle a radikálně otevře. Dotyčný nepocítí bolest, kterou cítí zvíře, a co doposud dělal, mu začne připadat hrůzné. Otočí se na podpatku a vypochoduje z laboratoře a už se tam nikdy nevrátí, protože bude otřesen. Takové události se budou týkat mužské vibrace.
Řekli jsme, že mužské vibrace se transformují ve velmi krátké době. Nebudeme vám říkat proč a jak, protože některým z vás by to připadalo příliš zlověstné. Nicméně vám říkáme, že s pokračujícím působením vln nastane jednostranné povstání vědomí v populaci. V jistém bodě, až budou muži uprostřed nejtěžšího boje se zvládáním cítění, bude aktivováno centrum cítění. To nastane buď jemně nebo se zmíněné centrum prudce otevře.
Ženy budou v téže době zasaženy, proniknuty a zahaleny otevíráním srdeční čakry, aby měly soucit, až budou pozorovat své muže, jak cítí. Hovoříme zde o masových událostech, které se v lidech spustí skrze světelnou vlnu. Ženská energie, která cítí a spojuje život s životem, se začíná probouzet v každém. Ženy musí prostě redefinovat svou představu ženskosti a síly. Musí přijít na to, co to znamená být silná jako žena, stejně tak jako muži musí přijít na to, co to znamená být zranitelný jako muž. Co je na muži tak neodolatelného, když je zranitelný ? Co je na ženě tak neodolatelné, když si sama dodává síly - když je ženskou verzí síly, nikoli mužskou ?
Ženy měly kolem svých energetických center tvrdou slupku. Tím se samy chránily. Teď rozvinou skutečnou emoční sílu. On tvrdá vnější slupka se rozpustí a světelné tělo bude vyzařovat z srdce. Bohyně a bohové jsou ve shodě a s touto energií spolupracují. Je stanoveno, že právě takto se bude dané drama vyvíjet.
Byly pohřbeny a utajeny staré historky, které vyprávějí o kouzlu ženy - stvořitelky, té, která je schopna rodit život, té, která uchovává tajemství krve - životní síly - a jež byla schopna přivést tuto sílu zpět na Zem. Kde jsou příběhy o Bohyni - o té, která miluje a cítí a živí ? Mužský druh také kdysi míval energii Bohyně v sobě a potřebu Bohyně cítil.
Aby mimozemšťané mohli v posledních několika tisících letech lépe ovládat planetu, dali vám všechny vaše nynější mýty. Zaseli símě všech vašich náboženských institucí. Řekli jsme, že jste experiment. V některých dobách byl tento experiment povznášející a plný lásky, ale v poslední době nastal neuvěřitelný úpadek. Vy jako členové Světelné rodiny jste přišli, abyste provedli na tuto planetu nájezd a opět na ni přitáhli světlo, aby už nikdo nemusel věřit těm nesmyslům o separaci a válce. Muž a žena se mají vzájemně doplňovat, nikoli stát proti sobě.
Nezapomínejte, že cítění je emoce. Emoce jsou klíčem k odchodu z této planety, jsou klíčem k rozluštění multidimenzionálního já a k možnosti stát se jednotou. Jsou rovněž klíčem k láskyplné aktivaci Země jako Živoucí knihovny, čímž se zachrání velmi cenná oblast existence před zánikem. Vzhledem k tomu, že muži a patriarchální společnost v posledních několika tisících letech na této planetě vládli a ženy se uchýlily do podzemí - nejen na zadní sedadlo - byla separace hlavním tématem a emoce byly potlačovány, dostávaly ošklivá jména nebyly rády viděny. Byli jste automaty, hráli jste role, které vám kdosi přidělil, aby vás udržel v separaci.
Nemáte pantheon mocných ženských stvořitelek. Nemáte žádný pozitivní vzor silné ženy. A tak se muži snaží být muži a ženy se snaží stát silnými pomocí mužských vibrací, protože nemáte jasnou představu silné ženy. Musíte ji vytvořit. Začněte chápat bohatství energie v ženské části své osobnosti, což je intuice, receptivita, tvořivost, soucit a živitelská role. Zjišťujete, že existuje bohatství identity v podstatě, která jste dlouhou dobu diskreditovali. Pokud jste žena, pak jste samozřejmě této podstaty živoucí podobou. Muži musí svou podobu Bohyně v sobě objevit tam, kde se v nich setkává Bohyně s bohem.
Z týchž důvodů je i představa muže zdeformována. Nemáte vzor silného cítícího muže. Společnost ocejchovala cítící muže jako "změkčilé" a postrádající mužnost. Muži začínají pozorovat na své emoce a říkat: "Jé, já cítím tohle," a přitom vědí, že jsou stále muži. A tak muži i ženy vytvářejí vzory silných, integrovaných verzí mužnosti a ženskosti. Tyto vzory přicházejí, a přicházejí rychle. Čas separace skončil.
Jak jsme se již zmínili, nehledáte svého partnera pro dvojí plamen mimo sebe. Hledáte integraci ženského a mužského principu v sobě. Vytvářejí jeden celek. Celiství lidé se chtějí spojovat s jinými celistvými lidmi ve vztazích, které jsou založeny na důvěře, touze a volbě. Tyto vztahy nejsou založeny na tezi: "Potřebuji tě ve svém životě, abys mě doplňoval a potvrzoval mou platnost." Stáváte se úplnými sami v sobě a pracujete s někým, kdo je úplný sám v sobě a nabízí vám k prozkoumání celé nové teritorium.
Až se spojíte s oním dvojím plamenem v sobě, budete chápat onu intuitivní, s Bohyní spojenou, životodárnou, senzitivní část sebe sama, stejně tak jako tu část své osobnosti, která je silná, racionální a intelektuální. Tu, která souvisí s pozemskou rovinou, i tu, která je na rovině spirituální. Až v sobě dokážete spojit tyto energie, bude nezbytně nutné, abyste našli někoho, kdo má tytéž kvality. Nebudete se hodit k někomu, kdo není integrovaný a celistvý.
Budete k sobě automaticky lidi přitahovat bez jakékoli námahy. Dokážete se do sebe vzájemně zapojit z touhy a vážnosti, nikoli z potřeby. Dosáhnete něčeho, co jste dosud ve vztahu nepovažovali za možnost, a dodáte vztahu úplně novou tvář, novou hranici, novou definici. Stanete se vlastními modelovými rolemi nového typu vztahu. Mnozí z vás zjistí, že instituce manželství ztratila smysl. Nebude se hodit pro to, co víte, a nebude splňovat to, jak chcete žít.
Teď když jste všichni na cestě k integraci polarit v sobě, se před vámi budou znovu a znovu vynořovat obtížné problémy. Vítejte složitou dobu, protože může být vaším nejlepším učitelem. Zůstaňte soustředěni na váš osobní růst, vlastní cestu a vlastní osobnost, nikoli na to, co dělají ostatní. Povolejte svůj vnitřní maskulinní a femininní princip a ustavte mezi nimi dialog, aby mohly začít působit v partnerství a v souladu. Poskytněte sami sobě spoustu lásky a povzbuzení. Domluvte si se sebou schůzku a řekněte: "Mám tě rád, já. Jsi báječné já. Jsi jednička, nejlepší já na světě."
Když sami sobě poskytnete důstojnost své lásky, jako byste byli členem královské rodiny přijímajícím hold lidu, všechno se změní. Síla a integrace budou vaše, protože věříte v to, čím jste, a máte se rádi. Když věříte v to, čím jste, a máte se rádi, všechno se vám začne dařit. Nejtěžší pro většinu z vás je s odhodláním se přesvědčit, že si zasloužíte lásku. Nikdo jiný vás milovat nemusí. Nejste tu proto, abyste sklízeli lásku od ostatních, ale abyste přesvědčili sami sebe, že jste ji hodni.
Jste tu proto, abyste zvládli velice těžký úkol v systému, který je temný a poskytuje mizivý přístup, stimulaci či informace o skutečném stavu. Jste tu proto, abyste dokázali nemožné. Odhodláním mít rád sám sebe a jeho uskutečněním uděláte první krok, z něhož budete každý den působit, a všechno se vám bude dařit. Stanete se celistvými a úplnými. Pak budete připraveni pro pouto vztahu s jiným jedincem, který je rovněž celistvý a úplný, a tento vztah vás zavede do neprobádaných oblastí.

KONEC CITACE

Ráj zemský

21. března 2012 v 13:20 | Lady L
Která je ta má♥

Snová planeta

kde jen láska proudí do světa ♥

s důvěrou můžeš procházet se všude

a ulehnout na zem proteplenou

obejmuti něhou

kol tebe tónů krása ticha hude♥

beránek s vlkem si na louce hrájí

pak lehnou si k tobě a odevzdaně hlavu si na tě dají♥

vodopád s duhou pohrává si

ve vlahém vánku vlají ti vlasy

a je nám krásně

tak, že zní tu básně♥Pravda

12. března 2012 v 11:23 | Lady L
Pravda je ten nejdůležitější zdroj poznání Lásky bez podmínek.
Jen mi lidé s ní jen koketujeme a stále potřebujeme nějaké závoje mámení.
Málokdo z nás snáší o sobě plnou pravdu, jenže co vlastně pravda je?
Záleží na tom kdo ji konstatuje a na jaké je úrovni a to jak vyjadřovací tak i jiné a je jich mnoho.
Také záleží na úhlu pohledu a místu, kde se pozorovatel nachází .
A hlavně, jak je sdělena.
Třeba umírajícímu člověku. Pro někoho je pravda, že andělé existují a pro druhé je to bohapustá lež.
Jeden si s nima povídá...vidí a modlí se s nimy (LornaByrne)
a jiný je za to zavřen doblázince. Další nemluvil, nesáhl si a také ho nemá vědecky zdokumentovaného, tedy anděl je pro něj lží a nevědeckým blábolem.

Co je tedy Pravdou a co je lží?
Toť otázka ?

MHD v Brně

8. března 2012 v 14:12 | Lady L
Tak jak jsem zjistila, má spousty kladů, ale i záporů.

Počínaje pomalu nejdražším jízdným v republice, přes skvělé navazování spojů.

Pokud se chcete kochat přírodou a skvěle mrznout, je dobře, že spoj, který by měl logicky navazovat vám o půl minuty ujede a vy čekáte dalších x minut- záleží o jaký spoj se jedná, ale většina, co musí používat integrované spoje, čeká i 20 minut zrovna v dobu, kdy spěchá do školy či práce. A nadávání Vás moc nezahřeje.
Kupodivu březen se nám zase zhoupnul z krásného teplíčka do zimy a od toho se odvíjí spousta lapálií nás cestujících.
Mrzneme v šalinách. Dopravní podnik města Brna asi přibral novou službu, která by se mohla zváti ...Otužováním k zdravému zákazníkovi....nebo za nemalý peníz k zápalu plic....nebo....kdo si po ránu nezacvičí v šalině komínem krematoria zdárně vyfičí.
No dost toho černého humoru.
Protože kupuji roční šalinkarty, tak jsem si nevšimla, jak draze se platí za krátkodobou jízdenku...od toho se odvíjí, že takové nekřesťanské peníze se málo komu chce platiti....hlavně těm, co už nemají z čeho. A od toho se odvíjí, že DP posílil své vojsko revizorské....což je ohromný job v dnešní době. Nezávidim jim jejich práci...Je nevděčná z pohledu pasažérů a hlavně těch, kterým je jedno, zda vůbec něco zaplatí.... Tento skvělý systém a to mluvím o celonárodním ekonomickém ...totiž mnohé dostal tam, kde nikoho nenapadlo před 22 lety, když se cinkalo klíči, že se dostanem.

Děkuji všem laskavým řidičům a řidičkám, kteří počkají a otevřou dveře naděje. Děkuji všem laskavým a moudrým zaměstnancům co pomohou a informují a děkuji všem, kteří rozhodují moudře a dobře o dopravním systému, který dobře navazuje a pomáhá ke spokojenosti nás všech.

Těm, kteří jsou jiné nátury a zlomyslně zavřou matce uhánějícím s dítětem dveře před nosem, tak těm přeji obrácení k vstřícnosti a větší vřelosti♥. No a těm, kteří sedí u pokladen, aby strkali peníze do pokladen ne do svých kapes. Zarazilo mě to při placení mé roční šalinkarty. Pokud jsem z toho vyvodila špatný závěr, omlouvám se předem. Možná to ani nedojde k tomu danému človíčkovi, ale minimálně mě to udivilo.

Všem nám přeji vlídné zacházení a moudrá rozhodnutí ve všech úrovní rozhodování♥

V Hradci Králové MHD k radosti nebo zlosti

8. března 2012 v 13:32 | Lady L
V Hradci Králové MHD k radosti nebo...

Strhující zážitek mám z kouzelného Hradce Králové.
Přijeli jsme do města, které je okouzlující svýmy starými památkami a historií. Jen co mě jako návštěvníka neznalého poměrů dostalo na kolena, bylo, že o sobotě a neděli prostě informační centrum nefunguje.
Což bych, jako turista očekávala. Předem jsem si od kamarádky zjistila, že jednodenní jízdenka je za 55k a netuše, že o víkendu prostě není k mání jsem hrdě dorazila se synem do města.
První co bylo, že se odlehčíme a juch na vlakovém nádraží za tuto službu chtěli 8kč. Což pro dva lidi juch 16.
Možná, že si pomyslíte co je 8korun, ale pokud počítáte každou korunku je to dost.
Tedy honíce se za celodenní jízdenkou MHD, jsem se postupně dozvídala podivuhodné věci. Tedy, že jízdenka je k mání přes skvělou technickou záležitost, tedy přes můj mobil. Zaktivovala jsem si službu, což mohu vyseknout poklonu Oskarovi a říci vše proběhlo k mé spokojenosti až na maličkost, už nebyly schopni poraditi se systémem co je v HK na jízdenky.
Tedy jsem se pustila do boje s větrnými mlýny. Zaslala jsem aktivační SMS a žádná odpověď - podle návodu jsem tedy prozvonila dané aktivační číslo na jízdenku a čekala. NIC a nic a nic. Tedy poslala jsem Help SMS a ve zprávě stálo....,,JESTLI CHCETE DANOU SLUŽBU UKONČIT....to jsem ale nechtěla....JÁ PŘECI CHTĚLA SLUŽBU ZAKTIVOVAT...
Ptala jsem se dobrých lidí kolem. Nakonec jednu mladou slečnu napadlo mě poslat za řidičem a ten prozradil, že daná jízdenka se dá zakoupit u něj, ALE UŽ ZA 65KČ ještě jsem se dozvěděla, že na děti slevy u řidiče nevedou a vůbec slevy pro děti u jednodenních jízdenek, jakby smet. Pokud chceš cestovat, tak si zaplať turisto! Milá babička mě upozornila, že pro děti slevněné jízdenky se dají koupit JEN v trafice a to pouze na jednu jízdu bez přestupu.
Tak jsem koupila synovi tři a kupodivu jsme projeli jen dvě, takže celá honba za jízdenkama byla zbytečná a to trvala hodinu a dvacet minut co jsme čekali na trolejbus, který nám ujel před nosem.
Syn chtěl už dezertovat a vrhnout se do vlaku směr domov. Já mu na to, že když už jsme na neznámém místě, budeme se chovat jako slušní Ufoni a budeme zkoumat. Nenecháme se odradit takovýmto technickým zázrakem.
Musím přiznat, že jsme navázali s domorodci přátelské vztahy a byly odměněni v podobě fantastického počasí.
Muzeum, kde nás mile překvapila paní pokladní svou poctivostí (jsem tožiž strašně upovídaná a v zápalu hovoru jsem si zapoměla vzíti na pětistovku nazpátek. Paní pokladní nás po prohlídce expozice zavolala a sdělila, že mi musí vrátit nazpět. A to jsme právě vylezli z expozice o penězích. Byla velmi zajímavě utvořena se skvělým kvízem, v kterém byl malý chyták. Jestli pak ho objevíte.)
Bílá věž. Dáma mezi věžemi nám, ukázala jakou roli dokáže sehrát v rozlehlosti a nádheře světa kolem nás. Prostě bylo vidět jak Krkonoše, tak Orlické Hory. a pohled byl tak uchvacující, že se mě z ní nechtělo lézti ani dolů. Náměstí s mariánským sloupem je srdcem Hradce Králové. Prostě nádhera k pokochání duše i oka. Po prolezení Bonem Publikem Myší dírou jsme došly do Jiráskových sadů a pokochali se pohledem nejen na soutok Labe a Orlice, ale i na nádherný park a sousoší. Přes most jsme zamířili k hradeckému a přitom evropskému unikátu a to http://www.obriakvarium.cz/
Stálo to opravdu za to. Vše je v HK kousek od sebe, ale je lepší se informovat dopředu a na techniku nespoléhat. Zaručeně Vás dostane tam, kam určitě v té dané chvíli nebudete chtít.
Ps. Unikátní označování jízdenek funguje už něco přes 25 let, ale je k mání i jiná, novější technika♥ a to by byl zas jiný příběh♥

Život je Pandořina skříňka

2. března 2012 v 13:48 | Lady L
Život je Pandořina skříňka
a my jsme příliš zvědavý♥
otevřeme ji tak natěšení
a ono ejhle co se valí...

Bůh jen tiše sleduje z povzdálí
a mohl by říci, Já Vám to říkal...

co zasyjete sklidíte,
ale jednou se zas
do jednoty Lásky bez podmínek navrátíte.