Září 2011

..grupa...societas = společnost ..

26. září 2011 v 11:01 | Lady L
LIdé v rámci přežití žily ve skupinách...houfech...prostě v tlupách.

Z hlediska funkčnosti člověka a pro jeho vývoj je důležité pobývat v určitém společenství.

A každá ta společnost nese svoji specifiku...třeba obchodní společnosti jsou zakládány za účelem sloučení kapitálu s vidinou nemalého zisku.

Máme však společnosti zabývající se vědou...poznáním...a to na mnoha úrovních a taky vzPourou..proti řádu, který je zrovna u moci.

Po staletí ba tisíciletí se řády společností měnily ba prolínaly.

Stačí se podívat na dnešní dobu, jak stále funguje OTROKÁŘSTVÍ a to v mnoha podobách na mnoha úrovních. (viz banky a úvěry, prací dětí za větším ziskem...vydírání ....státních systémů. .. .zaměstnavatelů .

ALE ..

ZÁKLADNÍM KAMENEM je RODINA
(kde by měla být láska bez podmínky, učení nesoutěživosti, podpora)


kAŽDÁ SPOLEČNOST BY MĚLA PODPOROVAT ZDRAVÝ ROZVOJ RODINY..
..pokud nechce podlehnout zániku.

Člověk je tvor společenský...žijící nejraději v páru, kde má své jistoty...jenže tady se nám to zamotává...
Ideál je rodina, kde všichni mají svou jistotu ochrany, podpory, LÁSKY bez PODMÍNEK.

oVŠEM NEJEN V DNEŠNÍ DOBĚ LIDÉ SE SCHÁZEJÍ A ROZCHÁZEJÍ...MĚLY BY RÁDI VÍCE PARTNERŮ, ALE NA TO JSOU ZASE MAJETNIČTÍ A SOBEČTÍ A TO CO PATŘÍ JIM O TO SE NECHTĚJÍ MOC DĚLIT...A Z TOHO VYPLÝVÁ VELKÁ ROZVODOVOST... A VLASTNĚ PROČ UZAVÍRAT NĚJAKÝ SVAZEK, KDYŽ SE STEJNĚ ROZPADNE..

jENŽE ON ŽIVOT PROFRČÍ A MNOHO Z NÁS ZJISTÍ, ŽE JSME VLASTNĚ PARAZITOVALI JEDEN NA DRUHÉM...
MÍSTO TOHO, ABY JSME VZALY ZODPOVĚDNOST NEJEN SAMY ZA SEBE, ALE I ZA SPOLEČNOST VE KTERÉ ŽIJEME.

bYLO O TOM NAPSÁNO NESPOČET ROMÁNŮ A DETEKTIVEK...UČENÝCH KNIH...

KAŽDÝ Z NÁS MÁ SVOU OSOBITOU CESTU A RÁD BY MĚL NĚKOHO KDO JE LASKAVÝ ..NĚŽNÝ..MOUDRÝ..JE NA NĚHO SPOLEH A PŘITOM MÁ SMYSL PRO HUMOR....

ALE ZAMILOVANOST JE OPRAVDU SLEPÁ...MALUJE RŮŽOVÝMI BARVAMI a její chemie je časově omezena.
Pak se buď rozcházíme a nebo budujeme....protože opravdový vztah je o vzájemné úctě.. komunikaci..toleranci..zodpovědnosti...smyslu pro humor ...a spoustě dalších ingrediencí.

Někdy se musí uklidit a jít dál.

Vše co nás potkalo, ať to vypadá jak chce, je k našemu růstu.

sice tu jaro není, ale...
Přeji Vám dobré vztahy ve skupinách a hlavně co nechcete, aby se dělo Vám nečiňte druhým.

Každý sklidí co zasel (třeba ne hned, ale z většího časového odstupu ANO).

Pohledy...na TICHO

26. září 2011 v 9:44 | Lady L
Každý máme svůj osobitý pohled na ticho.

Miminko ho bude vnímat jinak, než člověk, který je celý den v hlučném prostředí.

Pro to malé je to neznámí pocit...který evokuje nespokojenost...vždyť celou dobu slyšelo maminčino srdce...její hlas...a další prapodivné zvuky od trávení počínaje přes vzdálené zvuky ...hudby konče.

Pro člověka pracujícího celý den v hluku bude ticho oázou ve které rád aspoň na pár chvil spočine.

Ale jaké je ticho člověka, který neslyší od narození....JAKÝ JE JEHO SVĚT?

a co člověk, který o sluch přišel náhle....co znamená pro něho tento svět TICHA....?

Pro hudebníka je ticho něco jiného než pro učitele....

Učitel vítá klid...ticho při výkladu vědomostí žákům, ale při zkouškách je rád, když NENÍ TICHO.

tEDY Z RŮZNÝCH POHLEDŮ JE TICHO MNOHA TVÁŘÍ...HLOUBEK...

SVATÍ...jogíni...ti co jsou na cestě za poznáním mají Ticho jako základní cestu k Bohu...

♥..poznání ...

Nirvány..Osvícení .

LÁSKY BEZ PODMÍNEK

ČLOVĚK UVĚZNĚNÝ KDEKOLI...ve výtahu...v sutinách bude vítat, jakýkoli zvuk, který povede k jeho vysvobození.

Ale v momentě, kdy poznáme, že se ničeho bát nemusíme, že vlastně nemáme co stratit...

V tom momentě se spojujeme s milostí poznání..pochopení...uchopení samé podstaty bytí.

Dostáváme se do času... ne času...kde je jen prostor pro vnímání ....

Poznání...

23. září 2011 v 9:02 | Lady L
http://www.2012rok.sk/wp/nezaradene/2062-hluboce-inspirujici-zazitek-smrti

Dnes jsem objevila tento článek...KDO HLEDÁ NACHÁZÍ.....

KDO TOUŽÍ PO POZNÁNÍ TOMU SE OTEVÍRÁ ...

jAKOBY VŠECHNY TYTO INFORMACE PROUDILI KE VŠEM, KTEŘÍ TOUŽÍ POZNAT PRAVDU...

NEMUSÍ SE POUŽÍVAT SLOV....POZNÁNÍ PŘICHÁZÍ A JE TO NĚCO NÁDHERNÉHO UCHVACUJÍCÍHO ♥

pŘEJI VŠEM POŽEHNANÝ DEN ♥ ♥ ♥ PLNÝ LÁSKY BEZ PODMÍNEK

A´T K VÁM POŽEHNÁNÍ PROUDÍ NAPLŃUJE VÁS TAK AŽ Z VÁS PŘETÉKÁ A PRÍŠTÍ NA VŠECHNY, KTERÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM POTKÁVÁTE ♥ ♥ ♥

Nenažranost

20. září 2011 v 9:31 | Lady L
Tak to je něco co u druhých odsuzujeme.

Pokud jsme samy nezažily....SOUDÍME....a...POHRDÁME.

Může pochopit jen ten, kdo zažil nedostatek a to na více úrovních a zároveň měl milost prožít ...pochopit úrovně dostatku a pocit nasycení ba přesycení. Uchopit milost poznání ♥
NESOUDIT♥

Tento svět je o naučení chápání duality ...tedy rozebírat dualitu na všech jejich úrovních je spis na móře stran.

Zas by pochopil jen ten kdo už určitým poznáním prošel.

Z matematického hlediska je to poměrně jasné....máme bod nula a od toho se na ose rozvíjíme do mínus či plus nekonečna...vše je jednoduché a zároveň nádherně složité.

Vklouznu zas do doby, kdy jsem byla malé miminko, které samo proplakalo hodiny až si vyřvalo kýlu.
Bylo to drsné poznání nehostinosti této krajiny
TICHA.
Vždyť dítě má slyšet tlukot maminčina srdce...má cítit hřejivou náruč plnou lásky a ochrany. Nesoudím teď své rodiče...beru to jako cestu k poznání.
Bolestivou a vedoucí k pochopení iluze NELÁSKY.

Tato nenasycenost se rozvíjela dál a vedla u mě k přejídání...tedy dosytit se na jiné úrovni.
Do toho tam byl vliv dědečka...jez ať si silná(strach ze smrti...zemřelo mu dítě v jednom roce...tenkráte, nebyly takové možnosti lékařské péče, jako dnes).

Psychologové mají hypotézy o alkoholismu...náhrada mateřské náruče za láhev s čajem či mlékem se časem změní za láhev s alkoholem.(TOUHA PO USPOKOJENÍ A BEZPEČÍ)

Prostě závislosti na něčem jiném nahrazující nám PODSTATU NAŠÍ POTŘEBY...

LÁSKY BEZ PODMÍNEK ♥ ♥ ♥

JSME NA TOMTO SVĚTĚ, ABYCHO SE NAUČILI......POCHOPILI.....PROŽILY...

ZÁKON LÁSKY BEZ PODMÍNEK

tEDY VŠE JE V DESATERU BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ ...pokud vnímáš spojení se vším konáš jen dobré...pokud se oddělíš...a začneš podléhat iluzím ...vstoupíš do hry duality....

MILUJ BOHA...TEDY VŠE CO JE KOLEM NÁS I NÁS CELÝM SVÝM SRDCEM♥
CELOU SVOU MYSLÍ ...CELOU SVOU BYTOSTÍ....MILUJ SEBE...SE SPOJITOSTÍ CELÉHO VESMÍRU

NEBUDEŠ ZNEUŽÍVAT SÁM SEBE JINÉ BYTOSTI ANI TO CO K NIM PATŘÍ...TEDY BUDEŠ MĚ CTÍT VE VŠECH PODOBÁCH..nebudeš tedy pomlouvat ani špatně hovořit o komu-koliv...čem-koli..
ani o sobě (podceňovat se)
Budeš ctít den odpočinku...svůj i druhých...tedy ponoření se do podstaty božích milostí..a tak budeš respektovat klid...ticho..k rozjímání ...modlitbě...ponoření se do krajiny milování ♥
konat divy můžeš jen v jednotě s boží podstatou...Kristus děkoval, byl ve stálém spojení♥ ♥
Tedy budeš ctít své rodiče, protože ti umožnili tu pobývat a dali ti možnost poznání dobrého i zlého. (nebudu soudit jejich činy...protože jsem nezažil jejich cestu a milostmy mi bylo dáno prožít něco jiného)

Můžete porovnat různá pochopení desatera na

http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Desatero-prikazani-Bozich.html

http://www.bible.estranky.cz/clanky/desatero-prikazani-bozich.html


Další jen rozvíjejí základ...pokud ctím každou bytost i sebe...NEZABIJI..NEVEZMU NIKOMU NIC...
NEZATOUŽÍŠ PO CIZÍ ŽENĚ ČI MUŽI...PROSTĚ BUDEŠ PŘÁT A ŽEHNATChorál co v něm zní tvá duše

19. září 2011 v 7:42 | Lady L
Když ponoříš se do ticha nekonečna prostoupí tě pravda poznání.

Kdo hledá pravdu,

tak jeho prvním krokem by mělo být vstoupení do krajiny ticha.

A za oponou, která se nazývá koncentrace,
pozvolna se rozplývat ve studnici nekonečna.

V dnešním hlučném světě najít klidné místo rovná se divu ba zázraku.

Tak tedy, kde Ho můžeme hledat?

To tajemné divotvorné TICHO?

Někdo Ho hledá v Chrámu...kostele...jiný zas jde do hor....do lesů....prostě do přírody....,

někdo by mohl namítnout, že vlastně vůbec neexistuje....protože vždycky nějaký hluk je...

jen někteří zažily ticho před bouří..., tedy pauzu...po které se strhne mela

a tak to bývá i ve válkách před bitvamy.

To, jakoby Osud ten velký skladatel...vypíchl osudovou chvíly.....právě tím TICHEM.

Jenže to Pravé ticho je vlastně neotřelou divotvornou symfonií ...ba chorálem divotvornosti životaKaždý ho musí hledat v sobě...

Cesta je otevřená...

šly po ní mnozí

dnes jim říkáme svatí.

Nenechme si ukrást TICHO!!!
V Ráji

12. září 2011 v 22:57 | Lady L
V Ráji jsme chodily nazí. Nestyděli jsme se. Bylo asi docela příjemně a nebyla nám zima.
Je prima být ve své kůži a nestydět se za ni. Chodit ve svobodně a nic nepředstírat.
Ne každý to dokáže. A taky míst, kde si na nic nehrajeme je poněkud málo.

Nazí jsme většinou ve sprše, na operačních sálech...v nemocnicích...nebo na prosektuře
...tam už si opravdu, nikdo na nic nehraje.

Tam už jsou si všichni rovni.

Když je člověk nahý, nenalíčený, nezamaskovaný ...nepoznáš na něm, z jaké vrstvy pochází...jestli je bohatý ...nebo chudý.

Nazí jsme si všichni rovni.
A svým způsobem jsme si všichni rovni.
Protože ve skutečnosti nezáleží na tom, jaké máme vzdělání, kolk vyděláme, jestli máme miliony v bance...

ale na tom,
jací jsme uvnitř

a tam hluboko v nás

je krása nekonečna vesmíru ♥

Komplex ze sourozence kam až vede

6. září 2011 v 8:26 | Lady L
Ač jedináček, měla jsem koplex ze staršího dokonalého sourozence.
Stačí k tomu, aby rodič s kterým žijete Vám neustále mlátil o hlavu, že Vaše sestra z matčiny strany byla úžasná a dokonalá.
V životě sestru nepotkáte, ale máte ji neustále na talíři.
Nakonec si přejete být dokonalý, ale neustále slyšíte...,,jsi hloupá,...jsi nešikovná...jsi nemehlo.
To Renátka ta byla šikovná,...ta byla chytrá,..a spousty dalších úžasných věcí o NI ne o sobě.
Můžete se stavět na hlavu, ale pořád nejste dost dobrý.
Jste ďáblův spratek a nevím co všechno a dennodenně slyšíte a vnímáte, jakou jse přítěží.
Až se to ve Vás zakoření a vy jste takový. Perete se s tím, ale proč vlastně takový nebýt.
Jenže v podstatě jste úplně někdo jiný.
Začnete se hledat a přijdete na to, že musíte říci DOST i když život Vás válcuje.
I když děti...manžel říkají..jací jste...NEVĚŘTE..
hledejte
Objevíte kolik máte talentů.
Jste přeci objevitelé na cestě za pokladem. Uvědomíte si, že ten poklad máte v sobě ukrytý mnohokráte právě před sebou samotným a mnozí co Vás potkávájí Vám ho ještě úspěšně zakrývají, aby nebylo vidět to nádherné světlo radosti a krásy. Mnozí to dělají z neznalosti sebe. Svého trachu, že je o něco připravíte.
Snadněji je manipulován člověk, který je ve strachu a stresu.
Člověk, který ví co je jeho podstatou se manipulovat nedá♥ ♥ ♥
Každá bytost je naplněna světlem nekonečné podstaty.
Každý člověk je originál a hoden úcty.
( Jen si nechal vzít radost ze života a přijal o sobě falešné a zničující představy).
Dnes už je snadné najít cestu...možností je mnoho Bible ...
Čtyř dohody
Hledejte lidi, kteří jsou stejného smýšlení.
Ti Vás podpoří, ale pozor jsou to také jenom lidé.
(hledající, plní bolestí a zklamání)
Jsme hledající a věční studenti. I ten největší učenec dostal mnoho milostí, jinak by nebyl tam, kde je.
Tedy pozor na pýchu a na to, že jsem víc než ostatní.
Každý jsme na jiné úrovni cesty, ale nikdo nikdy nemá právo Vás ponižovat a pokud tak činí sám má problém (byl zraněn a ještě k němu nepronikla milost ODPUŠTĚNÍ - opuštění tíhy zraněnosti, lítosti, bolesti , zlosti).
Hledejte cestu....
je jich mnoho...
Musím přijmout zodpovědnost za sebe a svůj život♥
Hoonopono ♥
Prosím odpusť
Lituji..
Děkuji
Miluji tě
každá bolest Vás může zdrtit, ale také Vás může posunout dál
k pochopení ... nesoudění
Milujte sebe, ale konejte druhým to co chcet od nich dostávat.
Pozor všichni máme SVOBODNOU VŮLY.
A každý jinou úroveň.
Přeji požehnanou cestu ...
Pokud si nevíte rady zavolejte své duchovní ochránce..
každý je má a každý má právo je požádat o pomoc♥
A hlavně děkujte za to co máte♥
a radujte se z krás kolem Nás