Poslední zrno na dlani mám...

Pondělí v 12:46 | Lady L
Poslední zrno na dlani mám...

co já s ním udělám...

do země ho vložím

a svou náději do srdce složím..

Pak duše má poroste v lásce

vědět už budu...že sít mohu..

a nehledět kdo sklidí

tolik je na zemy tvorů a lidí...

Požehnám já ho slzou svou..

ať není nikdy jen jednoho...
 

Z pohledu malého človíčka

13. srpna 2017 v 20:34 | Lady L
Z pohledu malého človíčka
světem zní písnička
kdo ji slyší
je kamarád i s myší

Z pohledu malého človíčka
světem zní laskavá písnička
ten kdo ji vnímá
v tom boží hvězda dřímá

Z pohledu malého človíčka
světem zní temná písnička
strach v očích má
a vše se prohře podobá

Z pohledu malého človíčka
světem zní zázračná písnička
ten kdo jí žije
tvoří a srdce mu dobrodružstvím bije

Z pohledu malého človíčka
světem zní objevů písnička
ten kdo se jí dvoří
je věděc a objevy hoří...

Z pohledu malého človíčka
světem vybruje písnička
poznání človíčka...

Tvé smutné oči...

11. srpna 2017 v 23:26 | Lady L
Všem ženám, které jsou ve vztahu dlouhodobém...nechají se ponižovat...ubližovat si...pro klid v rodině...pro děti...

myslete na sebe...nebo umřete....jste krásné...svět a ti nejbližší do vás budou kopat tak dlouho dokud jim to dovolíte...

A už nevěřte sobcům co chtějí své blaho...ne to vaše....

Změňte své vzorce...

Tvé smutné oči září
jak Perseidy na nebi....

Jsi nádherná

však čekáš až tvůj netvor změní se v prince...

mámení princezno...jen mámení...

chceš podléhat šalbě a klamu...

chvilka klidu, aby jsi se nadechla

a pak hrůza a strach

nenechá tě odpočinout a štve tě,

jako laň

tvé srdce už je stále připravené na útěk...

jak dlouho ještě necháš

si ubližovat lásko nádherná

odpusť a opusť

toho kdo není hoden tvé úcty...

Cíl kdysi jste měli stejný

milování proměnilo se ve vězení

sil už málo na splnění tvých přání

nezavírej dveře svobodě

nevzdávej se

máš právo na štěstí

♥♥♥


 


Zná mě...

9. srpna 2017 v 0:56 | Lady L
Jsem tak maličká..

dívá se na mě matka má
Ona mě zná
a něžnou píseň mi zpívá

Luna mě chladí září svou

a vlny zpívají o věčné dualitě

co ztrácí se v realitě...

smícháná samsárara i nirvána...

konání v nekonání

otec -matka má.. mistr ve všech uměních..

V posvátné úctě skláním se

děkuji

Tiše..
tiše prázdno sleduji...

oči zavřené
hledím
v tichosti
a přeci harmonii
slyším...Z pohledu človíčka...

8. srpna 2017 v 13:34 | Lady L

KRISHNA DAS - MODLITBA K BOHYNI ZA ODPUŠTĚNÍ ....

TA..TEN...který je tu od počátku a je stvořitelem všeho...miluje....tvoří a když tvoří musí něco zachovat a něco zničit..

V každodenním životě se stáváme tvořiteli...jsme podobni tomu, který nás stvořil.a ...

Každý den je za co děkovat...své svědomí zpytovat

a žít...

prací, jako modlitbou ... meditovat....

to co tvoříme..mělo být požehnání pro všechny i pro matku Zemi,

která nás nese a snáší vše...i hlouposti v podobě odpadků hubících její další děti...a že jich má...

Pokud jsme dostali rozum, měli bychom ho používat ve prospěch všech a děkovat za tuto výsadu...

Jak řekl jeden velmi moudrý kněz, kterého si hluboce vážím...je důležité sloužit....

Sloužit vyšším cílům..tak i sobě...
V mnoha náboženstvích...v mnoha časech...byli vyvolení, kteří byli přímo spojeni....prorokové...čisté duše...

kteří přinášely moudrosti pro lid, aby mu bylo dobře a Země mohla vzkvétat....

Však v mnohém se člověk vzdálil od nejvyššího zákonu LÁSKY BEZ PODMÍNEK...POKORY...ÚCTY....

Tělo je šat a duch sestoupil v hmotu, aby si mohl hrát a poznat....něco jiného jsou zářivé energie myšlenek....

Něco jiného hmota...má svá pravidla a většinou duch zapomíná, když vstoupí do hmoty...ztratí...spojení s prazákladem..

Nechá se svést....z cesty.....

A přeci...projití cestou utrpení voláme zas ke světlu našeho bytí...

Kolikrát jsme prošly mámenímy a kolikrát zapomněli....poznání světla...

Je nespočet náboženství, co člověk to cesta...jsou hlavní proudy v těch je cesta, rádoby snažší...než človíček pozná...

že jeho srdce je v přímém spojení...však musí být v čistotě a nesmí se nechat svét rozumem...zaplaceným účtem...

Ježíš...mluvil v podobenství...syn boží....prorok...věděl a měl otevřenou bránu poznání...

Někdy se nám otevře na kratičký okamžik tato brána...někdy na delší dobu...můžeme se ptát....

Mnohdy však nám stačí jen být v tom dokonalém nepopsatelně nádherném stavu....

Toto přeji zakusit všem bytostem....

(většinou to však pro ty jedince končí na území ústavů...)

protože tento stav je většinou nepochopitelný pro ty, kteří mají takového jedince u sebe...protože, když se vám dotyčný...vaše choť nehýbá...nereaguje...neodpovídá...jí je blaze...ale vy absolutně netušíte co se děje...voláte záchranku a je to v pytli...teda na psychině...a pokud tam potkáte lidi, kteří jsourádoby plně kompetentní...no potěš...

těm už to nevysvětlíte vůbec....

Takže doporučuji..mít kolem sebe lidi stejného ražení jdoucí s vámi po podobné stezce...mystiky...
meditující...

POZOR NESPADAJÍ DO TOHO ŽÁDNÉ OMAMNÉ LÁTKY...

ani AYAHUASCA,....protože vše chce svá zasvěcení...a ne vytržení z kontextu....žádné zkratky....


však každý má svobodnou vůli, aby mohl...zakoušet všechny úrovně bytí....

Nádech..

a ta kratičká chvíle mezi nima je...nebytí v bytí...

Výdech....

Jako pauza mezi myšlenkami...

Některé děti nechtějí jít spát....spánek je prý pro ně dlouhý úsek bez logického chápání...jako smrt...

Proto pláčí a mají strach usnout...

Spánek je prý nevědomá meditace, kdy nabíráme energii z pramene vědění v nevědění...

Přišly jsme se sem prý učit...a dlouhé fronty čekají na Zem...nevím...

Vím, že když pozoruji v tichosti a úctě...otevírají se mi ústa údivem ...nad krásou a jednoduchostí se ,

kterou je vše důmyslně vytvořeno....

Vše má svůj číselný kód...svou harmonii...tón....své barevné vyzařování....

Jsou ti kteří mají dary vnímat toto jemné vibrování...v jiných úrovních než je základní pozorovatelná stupnice...

Požehnaní tvrdí, ale že je to zas jen svod a měli by prosit o odebrání...protože je branou pro pýchu,

která svede učedníka na mnoho životů z cesty....

V pokoře sloužit....v PRAVDĚ ŽÍT...však před nemoudrými moci vědění skrýt....

Je jedno jaký máte šat...je jedno jaké máte pohlaví....jak jste bohatí....

vždy své srdce mějte v nekonečné milosti, jako dar...rozum svěřte Duchu Svatému....

Cesta je dlouhá a jsou mnohá pokušení...

Každý musí projít všechna na mnoha úrovních....

Přeji Vám požehnání....

Protože se Vám bude kráčet někdy snadno a vše vám půjde...

Však budou úseky, kdy Vás opustí vše v co jste věřily a vy budete muset obstát sami...

aby jste mohli projít do další úrovně a mít větší moc....

***

Jen mistři...tvoří mistry....

nezotročují si je a nepoužívají jejich síly pro sebe....

Opravdoví mistr ví.....

Stojí v PRAVDĚ...v opravdovém JÁŠSTVÍ...

Dokáže posunout svého žáka, pokud je připravený...

avšak nechá ho jít cestou....která je pro něho nejlepší....

Poskytne mu moudrost ve studiu a ukazuje PRAVDY...

které je však nutno projít, aby jsi pochopil a tvé tělo, jako počítač si zaneslo vše do své buněčné paměti...


Paměti člověka...rodu...národu...

které se předávají genetickou výbavou dané línie.....

Držte se pravdy.....

cvičit musíte v každý čas

a buďte ve střehu.....

Pro začátek čtěte. Bibli..Ono to tam opravdu všechno je....otevře se Vám to v pravý čas...

..Eduarda Tomáše ...Mílu Tomášovou...

A jak se říká...když je žák připraven učitel se vždy najde....

Požehnanou cestu v PRAVDĚ ♥

Noc roztáhla svá křídla...

8. srpna 2017 v 0:52 | Lady L
Noc roztáhla svá křídla

propůjčila mě je a já mohl letět ke vzdálené hvězdě...

bylo to tak rychlé až jsem se lekl

a byl jsem zase ve svém těle....

strach je potvora mnoha tvarů...

dokud jí však nedáš tvar je schovaná za myšlenkamy a skutky...

nenápadná potvora

oslnítě neočekáváně...

překvapí tě tam,. kde by jsi ji nečekal....

Podívej se do svého srdce...

co tam vidíš...?

jen vlnky...

každá z nich nese obraz moře...

tolik podob má

V jedné z nich se odráží smích náruživé milenky Lilith...

prasátka osudů hází vlnky na všechny strany...

V další vidíš čistou panu v očekávání, kterému řekla své ANO...

Kříž už stojí na hoře zvaná Lebka...

Smích Lilith slyšíš za bouřlivých nocí...

kdy přichází na svět nejvíce duší zvědavích na svůjnový osud...

Zapomněli jsme vše a pláčem vítáme nová svítání...

Těšíme se, že už konečně překonáme to věčné lopocení s tisíci ba miliony nádechů a výdechů....

Dualita je akce a reakce....nádech a výdech....opaky co by bez sebe nebyly.......oxymorony...

Neschováš se v ulitě...na dlouho, jako krab poustevník....

Musíš jít za svou potravou....

Mrchožrout co čistí cestu druhým...

není proč se obviňovat....ač nic neděláš na své cestě wu wej nechal jsi tu svou stopu...

Vše souvisí se vším a přeci s ničím...

Prázdnota už mnohokrát přivedla na svět sebe......

Roztoužená dychtivostí po poznání sebe....

Jak nádherné je dotýkání....

Zakoušet výskání ve vlasech, když tě někdo políbí na krk....

A tak se roztáčí galaxije, aby se MOHLA POZNÁVAT....

Jako Muž a Žena....jako dítě.....s věděním všehomíra....a pak zapomenout a padat do temnoty.....


Až se poprvé zas nadechneš a poznáš....bolest i radost světa......

Vzpomeneš si v záblescích vln i na jiné....a jednou....přijdeš K SOBĚ....

***

Kdybych měla ještě možnost...rodit..

4. srpna 2017 v 14:52 | Lady L
Kdybych tak mohla být zase před možností volby...

Modlila bych se za požehnanou rodinu...za rodinu svého partnera pro život....

Za požehnání....mím rodičům konat správná rozhodnutí a žít v lásce a úctě a o to bych prosila i pro rodiče svého partnera...

aby měli požehnání a vychovali moudrého, laskavého, pracovitého muže...plného lásky a tvořivosti i schopnosti chránit a budovat zároveň moudře rozdělit svůj čas mezi své nejmileší a dát i svůj podíl společnosti, která by měla ctít všechny bytosti...

Má matka i otec by s láskou a úctou mě učili svým vzorem obstát v životě....

Učily by mě, jak důležitá je spolupráce mezi partnery....mezi těmi co jsou v rodině a děkovala bych babičkám a dědečkům za jejich dar mím rodičům....

Propojenost a vzájemná spolupráce v rodině je základ pro společnost....

nezáleží na barvách pleti...

ale na rodině... základu společnosti...

na rodinách.. buňkách je založen....kvalitní stát...

***

A jako dívka bych byla zasvěcena do nádherné role ženy.....

Krásně o tom mluví Červený stan...
http://www.tarak.cz/cerveny-stan-1-cast/

A tak i můj budoucí muž by prošel zasvěcením ....

židé ho měli kolem 12 roku

indiáni do 7 let byli u matek a pak přešly k bojovníkům, kde se učily....
a prošly zkouškami...a byli přijati, jako muže...
***

Kdo je odpovědný, drží slovo a společensky se angažuje.
Kdo je odvážný, odhadne své možnosti a také je posouvá.
Kdo je originální, dokáže být svůj a vytváří něco nového.
Kdo je otevřený, má svůj názor, a přitom dokáže vést dialog.

***

Požehnaný sňatek, kdy dva rody se dávají dohromady, jako dvě řeky, které mohutní a sílý a každá z nich přináší nové kvalitní vzorce ...inspiraci...pomoc...

Jsem idealista....

Mít svého partnera u celé cesty těhotenství a u porodu...příchodu nového divu na svět....

Kdo zažil ví...jak je krásné, když je s vámi někdo blízký...chrání Vás a pomáhá vám...

a nese s vámi bolest i radost...přijímá vše...krev...výkaly...prostě vše a nesoudí...

Všichni chceme být milování...

a největší iniciační cestou duchovního člověka....je ŽIVOT SÁM....

A NEBE je tam...kde se všechny bytosti navzájem podporují k dobrému....SLOUŽÍ SI NAVZÁJEM....V ÚCTĚ..LÁSCE...

***

Pár videí vedoucí k poznání...lásky...k sobě...matce Zemi...protože vše začíná u naší úcty k sobě a k celému světu....

https://www.youtube.com/watch?v=UJSHs3XBngU

Duše K - tentokrát s Tecciztemocem - 16.7.2017


https://www.youtube.com/watch?v=-VfsBvhHvE0

Duše K - tentokrát (nejen) o maorské tradici přirozeného porodu s Te Kaha - 4.6.2017


https://www.youtube.com/watch?v=7pumtOZnncU

PŘIROZENÝ POROD - Martina Solaria a diskuse Gošárníků na SG13 (Brno, 14. 12. 2014)


http://www.tarak.cz/skola-maleho-stromu/
Kniha se četla jedním dechem....

Kdybych měla možnost...vychutnala bych si ten dar být samodruhou...požehnanou....

Ale není to jen o tom přivést dítě na svět...je to i o tom dát.mu domov..LÁSKU ..DOBRÝ VZOR...ŘÁD...

Kdybych tak...

31. července 2017 v 19:46 | Lady L
Její poslední slova byla...

Kdybych tak mohla vrátit čas....a neutrhnout plod poznání dobrého a zlého....

Před očima ji proběhl čas celého jejího vesmíru....hroutil se do sebe.....vnímala bolest všech těch bytostí...jejich strach...


***

Šílený hluk jí vytrhl ze spánku....

v té chvíly než se vzpamatovala mísyly se v ní všechny možné i nemožné pocity....poslední mohla být úleva...

ale hodiny se zbláznily a ukazovaly dobu, kdy měla prchat do školy....


Jako obvykle si připravovala věci na poslední chvíly...naházela co ji přišlo pod ruku...

a zapoměla, že má vzít ještě ten děsnej papír pro psycholožku....

Otevřela dveře a nestačila se divit.....

protože místo, aby došlápla na chodbu propadala se do časoprostorového trychtýře kontinua....

To jsem se zbláznila....

Cvak dopadla na židli ve škole.... místo učitelky tam stál Ježíš...téda...ta postava...ty svaly....ty vlasy....

ty nádherný bílý zuby....vypadal, jak na reklamy na super šampón...super pastu na zuby...super...super...super...

A ten hlas....téda ten rozvybrovával všechny buňky do stavu blažená mimóza....

Myšlenky se řítily její hlavou, jako komety vesmírem.....

Z jejího chaosu jí vytrhl dotaz...Kolikátého dnes máme...? optal Jošua....

Máme prosím na tři růžové a jednu modrou....vyhrkla ze sebe zbrkle taška Adéla....

Vždycky byla vlezřiťka...(nikdo však nevěděl, že to byla jen jedna z jejich pesonifikací....ta další byla Máří ...

Říkala své tašce Adéla....to jméno se jí z nějakého důvodu líbylo...aniž by věděla proč...

Netušila, že to znamená vznešená....

Ježíš se ničemu nedivil...ukázal prstem na bod ve středu třídy a objevily se přesně tři druhy růžové a jedna zářivě modrá ..

Dnes si vysvětlíme, jak funguje vesmír...děcka...

Najednou bylo temno...zastavil se čas....takovou tmu snad nikdy nezažila.....

A ozvala se neskutečná melodie a oslnivé světlo se rozprostřelo v jejich zřítelnicích.....a ....

stékala ji šťáva z kyselého plodu po bradě...některé buńky vnímaly hořkost...a zároveň neskutečnou lahodnost....

kolem ní džungle a do ksichtu se jí řehtal puntíčkovanej had bez zubů...jeho smích byl neskutečně nakažlivý....

kuckala ty kusy toho plodu co vypadal nepopsatelně divně....

a....

stála po krk zahrabaná v písku...kolem řvaly lidé z hlavy jí tekla krev...Oni jí kamenovali....ProBoha proč?


V odpověď jí proběhla ozvěna z rajské zahrady s jablkem.....

Bolelo to děsně....

blik cvak příjem....

Kdybych tak nejedla to zatra....

Kdybych...

30. července 2017 v 13:03 | Lady L
Kdybych odložila svůj strach a začala vnímat...

Dnes kolem třetí ráno mě přišel na návštěvu pavouk..obecně říkáme Johana s dlouhejma nohama...

Byla neuvěřitelně rychlá...svítila jsem si lampičkou na četbu knihy

a tak jsem ji viděla..jak..prošla kolem mě...jakoby nic...zamířila si to po stěně k nohám...

pak se obrátila a šla se mi kouknout přímo do tváře....

Chvílu koukala....

Moc by mě zajímalo...co vnímala a myslela si Johanka....

Já z ní měla strach a probíhalo mi hlavou, třeba to kolik pavouků člověk spolkne ve spánku...

přiznám se pavouky zrovna nemusím...

Ale poučena z různých přednášek...typu archetip pavouka zosobňuje matku....

Jsem uvažovala co my chce vlastně zdělit touto návštěvou....

Protože to vypadalo celkem tak, žě já jsem to zvíře v Zologické a ona pozorovatel....

Svatý František rozuměl zvířatům a mluvil o nich, jako o malých bratřích....

Mám zvířata ráda a beru je za kamarády...jsou mnohdy moudřejší než člověk....

Ale před některmi druhy mám respekt...i strach...a kupodivu jich je docela velká škála...od těch nejmenších...

jako jsou komáři...a podobná přírodní havěť...až po ty největší...

Jo a víte, že LÍNÝ, JAKO VĚŠ... je absolutní nesmysl....stačí ty potvůrky honit a poznáte hned, jak dokáží být rychlé...

Někdy by to chtělo...mít možnost nahlédnout do jejich vnímání a komunikace, abychom měli možnost se poučit...

ale i pobavit....protože , když jsme u jednoduchosti božích vzorců.....fungují prakticky stejně, jako my....

Potřebují místo, kde můžou hlavu složit....

Potřebují se napít...najíst...pomilovat...mají rodiny...vztahy...

Tedy se liší jen tvarem...a že nejdou sami proti sobě...tím, že ničí vše kolem sebe, jako člověk.....

Který plení a ničí Zem, která je jeho domovem....

Nejsou nakonec zvířata a jiné druhy...moudřejší ve své podstatě než člověk sám?

Něco jiného je vědět...konat...

29. července 2017 v 15:05 | Lady L
Chvílemy se stávám pozorovatelem a vnímám podivuhodnou skladbu světů...

*

Něco jiného je vědět..a něco jiného konat..

*

Vše je založeno na jednoduchosti.....nic není složité.....

vše pracuje na prostých vzorcích a to v mnoha rovinách ...paralelách....

V momentě, kdy se Vám toto otevře víte....jak fungují vztahy....

A legrace je, že tyto vztahy jsou mezi prvky množin všech bytostí a věcí zdánlivě neživých...

Vše má své frekvence a vyzařování...viz...kvantová fyzika....

Mnohým už se toto vnímání otevírá.....

a tak mohou vznikat neuvěřitelné věci....

Však klamů... a šálení je zde také mnoho....falešných guruů...

politiků....rádoby vedoucích do spásy...podléhajících EGU...

kteří chtějí OVLÁDAT a cizopasit na energii jiných....
(Celestýnské proroctví)

ŘÁD...ač mnoho z nás jím mnohdy pohrdá..je velice důležitý....

Vše pracuje podle určitých vzorců.....

Vtip je však v tom, že cesty, které jsou vzorové....mnohdy zničíme....

a tím se právě ten jízdní řád života mění v něco....co nás NIČÍ...

DOSTÁVÁME SE DO CHAOSU...

Řády...NE...řády...

Dualita....PROMÍCHÁME...UŠPINÍME....MY...

Ve světle jsou ukryty všechny barvy....kódy...čísla...informace....

V každém tónu je ukryta zpráva pro naši funkční soustavu...

Tak je to i v paprsku světla...kde každý barevný odstín dává údaj naší soustavě...

jak pracovat tím nejlepším způsobem...

***

Hledejte...

Ptejte se...

S úctou v pokoře v lásce najdete...o...svícení...

V pravý čas se Vám vše otevře....

pozor....zase zavře....

snadno se zapomíná.....

Pište si poznámky...

V dobách temných...na poušti budete rádi....

že si můžete aspoň plošně připomenout tu nádheru, která se Vám otevřela...

Nemusíte používat jakékoli drogy....stačí....poprosit a cesta se otevře...

ale jak to bývá.....z té pravé cesty Vás může svést hodně věcí...

od honbě za mamonem...požitky...jídlo...sex....i fanatismus...

i prostého štěstí v rodinném kruhu....

***


(Eduard Tomáš zmiňuje cestu Karmarmajogy...upřímně všechny ty učenné názvy vás vlastně matou...a že jich je...a přeci vypovídají o tom samém....)

Přidává se prosazení a mít moc ve vědění....

jenže to pravý mistr nedělá....

zná svého žáka a ví co mu může otevřít a co ne...

nechce za to velké peníze...je rád, že může otevřít cestu k mistroství dalším....

VŽDYŤ JDE O TO, ABYCHOM VŠICHNI OBSTÁLI A VRÁTILI SE...

PŘES POZNÁNÍ DO NÁRUČE....NESTVOŘENÉ...VŠEVĚDOUCÍ...NEKONEČNÉ A NEPOPSATELNÉ...


****


je to vše pomíjivé...

ptejte se ...které hodnoty jsou OPRAVDOVÉ....

LÁSKA...SOUCIT...však netrápit se tíží osudů...mohu pomoci....však nesmím se nechat vtáhnout do bažiny malomyslnosti...

Ješua to vše řekl....obrať se od hříchu a konejte co třeba ..třeba..omyj nohy(v nich se totiž soustřeďují škodlivé látky)

což udělal svým učedníkům při poslední večeři....ON VĚDĚL...oni ne.....jejich poznání bylo částečné...a to je i naše...

obrazy...symboly se ti otevřou až projdeš zakusíš...otevřeš srdce pro posly světla....


Kde není opravdové LÁSKY... není cesty...

V každém oka mihu můžete měnit svět svými myšlenkami....

které vysílají světlo či tmu...něhu...v podobě požehnání...

když na někoho myslíte v dobrém a přejete mu požehnání do každého kroku...

posíláte mu sílu na překonávání překážek..

proste o požehnání a rozšiřování vašeho myšlení každý den.....

je jen na Vás komu bude patřit Vaše mysl....

jestli katastrofickým fikcím...kterým dáte sílu své představivosti....

nebo....dobrým objevům na této nádherné zázračné Zemi....


čerpat můžete ze svatých knih...jako je BIBLE...

povzbuzující je Jábez a jeho modlitba....Najdete v biblické knihovně...

Míla Tomášová ...Za prostor a čas...

Eduard Tomáš ..Paměti mystika...doporučuji knihu...více informací...

a hlavně vysvětlení některých důležitých vzorců....

Pokud máte sami nějaké schopnosti a nevíte si s nimy rady...najdete vysvětlení....

Doporučuji odevzdat sebe a tyto schopnosti do těch nej rukou a to jsou boží..nejvyšší Já...každý tomu říká jinak...

Prostě STVOŘITEL...který je tu od počátku a je nestvořený, všudypřítomný, nekonečný...vševědoucí.....

Každému se dějí neuvěřitelné věci v životě....a za ty je třeba děkovat a vnímat je s úctou....

Přeji vám požehnanou cestu...srdce otevřené pro divy a nádheru, která je kolem nás....

Ráj či Peklo si lidé dokáží tvořit sami....snadno rychle.myšlenkamy..slovy...skutky...

Ve smyslplné svobodné spolupráci se jeví cesta snadnější...

Tedy je to na nás CO SI ZVOLÍME ♥ ♥ ♥

Kam dál